Bestyrelsesmøde d. 08.04.2019

Til stede: GT, KL, MW, PH, AH
Ref.: CH

1. NYT FRA FORMANDEN
Intet.

2. REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE
Godkendt af alle.
Det aftales, at hvis der er store ændringer/kommentarer til udsendte referat, da sender CH referat med ændringer/kommentarer ud på ny.

3. MEDDELELSER
Arbejdet med sekretariatsmanual er udsat på ubestemt tid.

4. ØKONOMI
Status ved MW.
– Fremtidig regnskabsføring diskuteres, der er dog enighed om, at regnskabsføringen skal varetages af ekstern medarbejder, f.eks. via vores revisor.
– GT og MW har haft møde med revisoren desangående, hvor det vil være et krav at vores fakturering laves via FI-kort via Economic (vores regnskabsprogram). Det er muligt at få bank og regnskabsprogram til at “samspille”, således at banken selv opdaterer i regnskabsprogrammet. Det kræver dog lidt teknisk opsætning (MW er på sagen).
– Vi har konto i: Jyske Bank, Lægernes Pensionsbank og Nykredit. Umiddelbart er Nykredit Bank den billigste bank med gebyr etc.
– Alle bestyrelsesmedlemmer inkl. CH skal sende kopi af pas og sundhedskort til MW. Dette skal bruges i forbindelse med, at flere fra best. skal have betalingsgodkendelse i vores banker. Lige p.t. er det kun MW og CH der har dette i Jyske Bank. MW har alene i Nykredit og Lægernes Pensionsbank.

5. TILMELDINGER OG NYE KURSER
Nyhedsmail fungerer godt, og der kommer mange tilmeldinger efter nyhedsmail er sendt ud.
Liste over tilmeldinger uddeles, og det ser ganske fornuftigt ud.

6. KATALOG
Der henvises til oplæg (ref. fra sekretariatsmøde).
Det besluttes at bruge penge på at sende et lidt mindre katalog ud igen, da vores forsøg med “postkortet” ikke nåede i mål. Vi prøver at lave et katalog, som er 3-spaltet, det vil sige, at 3 kurser kan beskrives kort på en side.

7. HJEMMESIDE
Vores web-master Tine stopper, når Mette stopper.
Vi skal derfor tænke ny hjemmeside og web-master. I den forbindelse vil det være optimalt at få lavet en hjemmeside i word-press, som sekretær eller best.medlem selv kan opdatere efterfølgende.
MW’s datter Julie har erfaring i dette arbejde, og der er enighed om, at MW spørger Julie, om hun vil påtage sig dette arbejde med at få ny hjemmeside på banen.

8. SEKRETARIATET
Sekretariatet holder påskeferie de 3 dage før påsken.
Muligheden for at kunne betale med kreditkort ved tilmelding til kurser er sat på stand by.
Evt. nyt bookingsystem lige så sat på stand by.

9. BULKMAIL
Udsendes lige efter påske og igen i maj måned.

10. NYHEDSBREV TIL KURSUSLEDERE
Intet nyt.

11. NÆSTE MØDER
Der afholdes generalforsamling hos Per på Frederiksberg den 18.06.19, kl. 16.00.
Næste bestyrelsesmøde 02.05.19, kl. 16.30 i Virum.

12. EVENTUELT
Intet.

Ref. CH, 10.04.19