Bestyrelsesmøde d. 03.10.2019

Til stede: AH, GT, PH, KL og TB
Fravær: MW
Ref.: CH

1. Referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Meddelelser
ngen

3. Økonomi
Udskydes til næste møde grundet MW’s fravær

4. Skal LUF fortsætte og i givet fald hvordan?
Dette punkt udarbejdes af PH og udsendes særskilt.

5.Tilmeldinger p.t. og nye kurser
– Enighed om at genopslå “Krop og psyke” i 2020 samt et efterårskursus 2020 “Børn og unge”.

6. Sekretariatet
– Vi ser på en løsning om der evt. kan lægges yderligere opgaver ind i sekretariatet. CH udarbejder et forslag til evt. ændringer og fornyelser til sekretariatet.

7. Næste møder
– Bestyrelsesmøde 22.10.19, kl. 18.00 hos Per i Virum.

07.10.19/ch