Bestyrelsesmøde d. 03.09.2019

Til stede: MW, AH, GT, PH, KL og TB
Ref.: CH

1. Referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Meddelelser
Ingen

3. Økonomi
Gennemgås ved MW.

Tilmeldinger p.t. og nye kurser
– Liste over tilmeldte kursister udleveres.
– Reklamer
– Intet nyt.

4. Hjemmeside
Sat i bero.

5. Kursuskatalog
Sendt ud primo august som aftalt.

6. Sekretariatet
Dette punkt ikke gennemgået.

7. Næste møder
– Bestyrelsesmøde 03.10.19, kl. 16.30 (minus MW), hos CH
– Bestyrelsesmøde 22.10.19, kl. 18.00 hos Per i Virum.

11.09.19/ch