Bestyrelsesmøde d. 02.05.2019

Til stede: GT, KL, MW, PH
Fravær: AH
Ref.: CH


1. NYT FRA FORMANDEN
Ikke noget nyt siden sidst.

2. REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE
Godkendt af alle.

3. MEDDELELSER
– Der er kommet dato på “hverdagspsykiatri” i 2020, og det bliver 5.-6. marts 2020 på Frederiksdal.
– KL har været på SE-kursus og i den forbindelse bemærket det antal timer, der var blevet godkendt, der var givet godkendelse til 5 timer og 5,25 timer. PH skriver til PLO’s sekretariat omkring dette.

4. ØKONOMI
– Status ved MW.
– Overslag 2019 udleveres.
Årsregnskab 2018 uddeles, nærmere gennemgang udsættes til bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.
– Endnu engang – hele bestyrelsen skal have bankadgang.

5. TILMELDINGER OG NYE KURSER
-Liste over tilmeldte udleveres.

Nye kurser
– Stresskursus.
– 2 dages Neurologi-kursus, fastsat til 23.-24 april 2020. GT arbejder videre.
– Tung psykiatri – under bearbejdning (GT)
– Ældrekursus – under bearbejdning (GT)
– Multimorbiditet – under bearbejdning (PH)
– Den diagnostiske udfordring (PH)

6. KATALOG
Vi skal snarlig i gang med vores katalog. MW laver katalogteksterne. Sidste frist for aflevering af tekster til de nye kurser er 1/6, sendes til MW.
CH tjekker op på deadline hos Vang Rasmussen vedr. adresselister.

7. HJEMMESIDE
Vi forventer udarbejdelse af ny hjemmeside i løbet af efteråret 2019.

8. SEKRETARIATET
Kører planmæssigt.

9. BULKMAIL
Udsendes igen midt maj. Alle kurser, som omtales i nyhedsmail, skal også have direkte link til tilmelding, dette sørger CH for.

10. NÆSTE MØDER
Der afholdes generalforsamling hos Per på Frederiksberg den 18.06.19, kl. 16.00, er varslet på hjemmesiden. Vi afholder som vanligt bestyrelsesmøde før generalforsamlingen starter.


11. EVENTUELT
Intet.

Ref. CH, 05.05.19