Referat af videomøde 3. august 2020

Til stede: TBP, AH, PH, PVS, CH og GT
Ref.: GT

1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt uden bemærkninger

2. Sekretariatet
Pernille Valentin Sommer er ansat som kursussekretær fra den 1/8-2020

3. Tilmeldinger
Status over tilmeldinger siden sidste bulkmail

4. Bulkmail
Udsendes uge 33

5. Dato for nyt møde
Næste møde afholdes tirsdag den 18. august 2020, kl. 16.30

6. Evaluering af møde
Blev ikke evalueret

7. Eventuelt
Per vil pr. mail informere kursuslederne om sekretærskiftet.