Referat af bestyrelsesmøde (video) Den 14. september 2020, kl. 17.00 – 18.00

Til stede:  TBP, AH, PH, GT og PVS

Referent: GT

 

Godkendelse af referat fra den 18. august 2020

AH havde et par enkelte rettelser og herefter blev referatet godkendt af alle.

 

Sekretariatet

Status med arbejdsopgaver for sekretær

Opdatering af mail via A-Data

Regnskabssystem/fakturering/bogføring

Hjemmesiden

Budgetlægning

 

Tilmeldinger

Status over tilmeldinger siden sidst

Det ser fint ud og 2021 udbuddet kører planmæssigt

 

Evaluering af netop afholdte kurser

Dermatologi: Flotte evalueringer og rigtig fin afvikling (PH)

Søvnforstyrrelser: Flotte evalueringer og perfekt kursussted (GT) 

 

Nye kurser

Kommunikation: Per informerede om nyt kursus i kommunikation, som er under planlægning.

Kost, motion og træning: Udvikling af nyt kursus i 2021 (alle)

 

Kursusledere

Status over Leif Skive’s kurser (AH)

 

Bulkmail

Hvem gør hvad, hvornår og hvordan til kommende bulkmail.

 

Visionsmøde

Visionsmøde afholdes den 6. november 2020, kl. 13.00

 

Næste møde

Den 20. oktober 2020

 

Eventuelt

Bulk-mail og nyhedsbreve