Bestyrelsesmøde 12. oktober 2021

Referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Sekretariat  

Det blev aftalt, at uddele folder til kurserne med oversigt over kurser med ledige pladser.

Det blev ligeledes aftalt, kursisterne var velkomne til at tage en fase 2/3 læge med på samme kursus til halv pris og det skulle fremgå af hjemmesiden.

 

Tilmeldingsstatus

Listen blev gennemgået.

 

Afholdte kurser siden sidst

Manden i teori og praksis, 11.- 18.9, Kreta

Kurset var fuldtegnet og havde fået flotte evalueringer. Andreas Højring overtager kursuslederfunktionen i 2022.

 

Børn, unge og den svære pædiatri, 18.-25.9, Kreta

Kurset var blevet afholdt med 18 kursister og havde fået meget fine evalueringer. Mette Breum fortsætter som kursusleder i 2022.

 

Dermatologi, 6.-10.9, Bornholm

Kurset havde været afholdt på Bornholm som sædvanligt med stor søgning. Fra 2022 udbydes kurset igen på Korsika, hvor der allerede var flere tilmeldinger.

 

Hovedpine og svimmelhed, 23. – 24.9, Kbhn.

Gitta evaluerede det netop afholdte kursus. Fagligt var kurset gået godt og lokalet var udmærket, men forplejningen under alt kritik, hvis der ikke bliver strammet op ved næste kursus, skulle der findes nyt kursussted.

 

ACT NOW, 27.-30.9, Bornholm

Trine var meget tilfreds med det nye kursussted Hotel Falcon, det havde fungeret godt, at holdet havde hotellet for sig selv. Det havde været lige i overkanten med 27 kursister og fremadrettet skulle max være 24.

 

Kardiologi, 7.-14.10, Fuerteventura (24 kursister)

Kurset er et ”nyt” kursus isf. Sandt eller falsk og var i gang samme uge. De første tilbagemeldinger fra kursusledelsen var positive.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan

Næste bulk-mail skulle udsendes i uge 44.

 

  1. Annoncering

Per og Andreas havde ikke haft møde med Best Practice p.g.a. travlhed.

 

  1. Eventuelt

Andreas oplyste, at erfaren kursusleder havde meldt sig som kursusleder hos LUF. Andreas tager den videre snak.

 

Per nævnte, at det årlige LUF-arrangement skal afholdes i januar eller februar fredag til lørdag.

 

Det blev besluttet, at sekretariatet skulle have et betalingskort.

 

Sekretariatet holder ferie i uge 42 og der sættes autosvar på mailen med bemærkning om at formanden  kunne kontaktes ved akutte og uopsættelige ting.

 

  1. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021, kl. 16.30