Referat
 
Bestyrelsesmøde 12. oktober 2021, kl. 16.30
 
Til stede
Per Høeg, Gitta Trier, Andreas Højring, Trine Bagger og Pernille Valentin Sommer
 
1. Referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
Sekretariat 
Det blev aftalt, at uddele folder til kurserne med oversigt over kurser med ledige pladser.
Det blev ligeledes aftalt, kursisterne var velkomne til at tage en fase 2/3 læge med på
samme kursus til halv pris og det skulle fremgå af hjemmesiden.
 
Tilmeldingsstatus
Listen blev gennemgået.
 
Afholdte kurser siden sidst
Manden i teori og praksis, 11.- 18.9, Kreta
Kurset var fuldtegnet og havde fået flotte evalueringer.
Andreas Højring overtager kursuslederfunktionen i 2022.
Børn, unge og den svære pædiatri, 18.-25.9, Kreta
Kurset var blevet afholdt med 18 kursister og havde fået meget fine evalueringer.
Mette Breum fortsætter som kursusleder i 2022.
Dermatologi, 6.-10.9, Bornholm
Kurset havde været afholdt på Bornholm som sædvanligt med stor søgning.
Fra 2022 udbydes kurset igen på Korsika, hvor der allerede var flere tilmeldinger.
Hovedpine og svimmelhed, 23. – 24.9, Kbhn.
Gitta evaluerede det netop afholdte kursus.
ACT NOW, 27.-30.9, Bornholm
Der var stor tilfredshed med det nye kursussted Hotel Falcon, det fungerer virkelig godt
Kardiologi, 7.-14.10, Fuerteventura
Kurset er et ”nyt” kursus isf. Sandt eller falsk og var i gang samme uge.
De første tilbagemeldinger fra kursusledelsen var positive.
 
5. Status Bulk-mail - hvornår/hvordan
Næste Bulkmail skal udsendes i uge 44
 
6. Annoncering
Per og Andreas havde ikke haft møde med Best Practice p.g.a. travlhed.
 
7. Eventuelt
Andreas oplyste, at erfaren kursusleder havde meldt sig som kursusleder hos LUF.
Andreas tager den videre snak.
Per nævnte, at det årlige LUF-arrangement skal afholdes i januar eller februar fredag til lørdag.
Det blev besluttet, at sekretariatet skulle have et betalingskort.
Sekretariatet holder ferie i uge 42 og der sættes autosvar på mailen med bemærkning om at
formanden kunne kontaktes ved akutte og uopsættelige ting.
 
8. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 30. november 2021, kl. 16.30