Referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2020

Til stede: TBP, AH, PH, PVS og GT
Ref.: GT

1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt uden bemærkninger

2. Sekretariatet
Status med ny sekretær - Oplæring kører planmæssigt

3. Tilmeldinger
Status over tilmeldinger siden sidst.
Det ser fint ud med flere fuldtegnede kurser.

4. Nye kurser
Nye kurser og emner for 2021 blev gennemgået.

5. Kursusledere
Kursuslederstatus på nye kurser.

6. Økonomi
Blev gennemgået

6. Næste bulk-mail
Næste bulkmail udsendes september.

7. Dato for næste møde
Næste møde afholdes den 14. september 2020

8. Evaluering 
Indbyrdes e-mailkultur blev evalueret og den er god for nu.

9. Eventuelt
Gitta fortsætter med at lave referater.
Pernille er blevet administrator på Facebook

10. Evaluering af møde og mødeform
Godt møde