Bestyrelsesmøde 24.8.2021

Til stede: Per Høeg, Gitta Trier, Andreas Højring, Trine Bagger og Pernille Valentin Sommer.

1. Referat

Godkendt uden bemærkninger

2. Sekretariat – status

Udlandskurserne for 2022 blev gennemgået og foreløbigt var 7 kurser annonceret på hjemmesiden.

Kardiologi i almen praksis: Afholdes i uge 14, Fuerteventura

Dermatologi i almen praksis: Afholdes den 28. maj – 4 juni 2022, Korsika

Ryg- led og kroniske smerter: Afholdes i uge 36, Kreta

Manden i teori og praksis: Afholdes i uge 37, Kreta

Børn, unge & den svære pædiatri: Afholdes i uge 38, Kreta

ACT NOW: Afholdes i uge 39, Mallorca

Krop og psyke: Uge 44, Tenerife

Kvinden – i teori og praksis og Den ældre patient: Begge kurser planlægges til afvikling i 2023

DK-kurser 2022

ACT NOW – Follow Up

Trine og John Rosenberg havde fastlagt et nyt kursus, som er annonceret på hjemmesiden.  Sekretariatet skal sørge for at der sendes annonce ud til tidligere deltagere og førstkommende kursus.

3. Tilmeldingsstatus

Listen blev gennemgået og kurser blev fastlagt til efterfølgende bulkmail.

4. Afholdte kurser siden sidst

Der er ikke afholdt nogle kurser siden sidste møde

5. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan

Det blev besluttet, at udsende bulk-mail 2. uge i september

6. Annoncering

Næste annonce i Best Practice skulle fastlægges på møde i slutningen af ugen, hvor Per og Andreas ville deltage.

LUF havde fået en henvendelse fra Medicinske Tidsskrifter med tilbud om annoncering for henholdsvis en ½ eller en helside.

7. Eventuelt

Trine gjorde opmærksom på, at bemærkningerne på hjemmesiden om corona burde slettes.

8. Næste møde

Næste møde afholdes den 12. oktober 2021, kl. 16.30