Til stede: Per Høeg, Gitta Trier, Andreas Højring, Trine Bagger og Pernille Valentin Sommer.
 
1. Referat
Godkendt uden bemærkninger
 
2. Sekretariat – status
Udlandskurserne for 2022 blev gennemgået og foreløbigt var 7 kurser annonceret på hjemmesiden.
Kardiologi i almen praksis: Afholdes i uge 14, Fuerteventura
Dermatologi i almen praksis: Afholdes den 28. maj – 4 juni 2022, Korsika
Ryg- led og kroniske smerter: Afholdes i uge 36, Kreta
Manden i teori og praksis: Afholdes i uge 37, Kreta
Børn, unge & den svære pædiatri: Afholdes i uge 38, Kreta
ACT NOW: Afholdes i uge 39, Mallorca
Krop og psyke: Uge 44, Tenerife
Kvinden – i teori og praksis og Den ældre patient: Begge kurser planlægges til afvikling i 2023
 
DK-kurser 2022
ACT NOW – Follow Up
Trine og John Rosenberg havde fastlagt et nyt kursus, som er annonceret på hjemmesiden.  Sekretariatet skal sørge for at der sendes annonce ud til tidligere deltagere og førstkommende kursus.
 
3. Tilmeldingsstatus
Listen blev gennemgået og kurser blev fastlagt til efterfølgende bulkmail.
 
4. Afholdte kurser siden sidst
Der er ikke afholdt nogle kurser siden sidste møde
 
5. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan
Det blev besluttet, at udsende bulk-mail 2. uge i september
 
6. Annoncering
Næste annonce i Best Practice skulle fastlægges på møde i slutningen af ugen, hvor Per og Andreas ville deltage.
LUF havde fået en henvendelse fra Medicinske Tidsskrifter med tilbud om annoncering for henholdsvis en ½ eller en helside.
 
7. Eventuelt
Trine gjorde opmærksom på, at bemærkningerne på hjemmesiden om corona burde slettes.
 
8. Næste møde
Næste møde afholdes den 12. oktober 2021, kl. 16.30