Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 
Den 28. august 2023(ved Per i Virum)

1:Godkendelse af seneste referater
    Godkendt af alle
2:Sekretariatet
•    Status sekretariat: Det går fint. 
•    Kursusleder vejledning: Blev gennemgået. Vedr evaluering: Charlotte finder et online evalueringssystem. Tekst i onlineskema opdateres (PH & AH). 
•    GDPR: Charlotte spørger Ecomentor om de kan hjælpe os videre.
Fremadrettet vil Charlotte ringe til nye undervisere for at få CPR nr og efterfølgende opbevare CPR fysisk aflåst.
•    Webshop: Vi vil afprøve det. Charlotte går videre med det; Gitta er konsulent.
3:Kurser, afholdte inkl. Regnskaber
•    Kardiologi: Lille underskud pga 1 mindre deltager end budgetteret. 
•    Svimmelhed: Afholdes på Frederiksdal i 2024.
•    Resiliens: Stort overskud. Prisen sænkes i 2024
•    Geriatriens grå guld: Overskud, havde 2 ekstra deltagere med. Prisen i 2024 sænkes.
•    Dermatologi – afventer: 
4:Kurser, planlagte/kommende
•    Børn, unge: Afholdes 
•    ACT Now: Afholdes 
•    Manden: Afholdes 
•    Ryg, led: Afholdes 
•    Det store gynækologikursus: Afholdes. LUF giver tilskud til kursuslederen, da de har inspiceret stedet i juni for at forberede sig. 
•    Hverdagspsykiatri - aflyst
•    Søvnforstyrrelser: Afholdes 
•    Når vægten er et problem: Få tilmeldinger. 
•    Når læger leder sammen: Afholdes
5:Kurser, nye
•    ADHD 2024
•    Neurologi 2024
•    Ryg, led 2024
•    Manden 2024
•    Børn, unge 2024
•    Det store gynækologikursus 2024
•    Evt. ACT Now Follow up 2024
•    ACT Now 2024
•    Kursusleder dag 2023 
•    Kræft 
6:Bulkmail/ annoncering
•    Næste udsendes i september
•    Facebook kavalkade i sommeren 2023: Vi har fået nye kursister via kavalkaden. Vi opretter og sætter i gang med Instagram.
7:Evt: 
•    Charlotte vil fremadrettet også lægge kursusannoncerne på instagram
•    Opret nye kurser på hjemmesiden (inden klar til oprettelse, blot som en overskrift)
•    Pension til Charlotte er kommet retur. Nyt pensionsselskab er Danica.
•    Næste møde den 9. oktober ved Trine kl. 16.00