Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 14. dec. 2022 hos Per  kl. 18.00 – 19:30
 
Til stede: Charlotte, Per, Trine, Andreas og Gitta
 
1.      Godkendelse af seneste referater 
 • Godkendes
2.      Sekretariatet
Velkommen til Charlotte!
Hvordan går det med at overtage arbejdsfunktionerne?
 • Charlotte har nu adgang til alle nødvendige funktioner.
Samarbejde med Ecomentor
 • Godt samarbejde med Ecomentor, også i forbindelse med overtagelsen.
”Hængepartier”? med Efteruddannelsesfonden:
 • Alt ok.
Indberetning til skat
 • Ja
Klargøring af bilag til revisor til årsregnskab?
 • Charlotte har fået oversigt fra Ecomentor mhp.  nødvendige bilag.
Andet?
 • Trine får oprettet Charlotte i Dataløn inden nytår.
3.      Kurser status, inkl. regnskaber for afholdte
 • Gennemgås
4.      Kommende kurser:
 • Gennemgås
5.      Annoncering/ Bulkmail
 • Bulkmail inden jul.
6.      Evaluering af kursuslederdagen, evt. planlægning af næste års event?
 • Supergodt event. Kan gentages, evt. i en anden form næste år.
7.      Evt.
Intet.
8.      Næste mødedatoer:
o   10. jan 2023 kl. 16: 30 hos Trine,
o   6. marts 2023 kl. 17:00 hos Per Virum.
o   2. maj 2023 kl. 17 hos Per på Frederiksberg. Generalforsamling forudgået af bestyrelsesmøde.
Referent GT