Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2023 ved Trine kl. 16.30
 
Til stede: Per, Trine, Andreas, Gitta og Charlotte
 
1.      Godkendelse af seneste referater
 •       Godkendt
2.      Sekretariatet
        Overtagelsesprocessen, status
 •       Charlotte er i proces mht at få gode forretningsgange.
        Afslutning til revisor til årsregnskabet, status
 •      Ønskede materiale er afleveret til Ecomentor. Charlotte spørger Ecomentor, om det er færdigt til næste møde den 6/3 2023.
       Samarbejde med Ecomentor, status
 •       Processen diskuteres.
       Indberetning til skat, status
 •       Charlotte vil indberette B-indkomst efter hver afsluttet kursus.
        Adgang til bank/ hævekort, status
 •       Er i proces
        Drop box fyldes hurtigt op, skal vi købe mere plads?
 •       Nej, er ok
        Retningslinjer for kursusbevis
 •       Sendes pr mail efter endt kursus
        Procedure rejsebureau/LUF
 •       Fortsættes.
3.      Kurser, afholdte inkl. Regnskaber - Budget-master for ugekursus, status
 •       Der er ikke afholdt nye kurser siden sidste møde. Master-budget er undervejs.
4.      Kurser, planlagte/kommende
        Er der søgt om korrekt antal dage i Efteruddannelsesfonden for Manden?
 •       AH er i process
        Kardiologi: alt ok med kommende kursusleder, Kirsten Thomsen, føl m.m.?
 •       Kirsten er forhindret den uge, hvor hun skulle have været med som føl.
         Break-even på alle kurser korrekt nu?
 •       I process.
        Kan Søvnforstyrrelser afholdes i Kbh. i 2023 i foråret?
 •      Trine er i gang med at finde ud af det.
        Er der fundet kursussted til Multisyg, biologisk alder
 •      Det bliver Sorrento
        Status på Selfcompassion, foråret i 2024?
 •      Kursuslederen producere en tekst, som kan bruges til ansøgning til i Efteruddannelsesfonden.
        Andet?
Kursusoversigten gennemgåes:
 •      Børneortopædi bliver formentlig aflyst
 •      Resiliens afholdes med 15 deltagere
5.       Kurser, nye
 •       Der er kommet forslag fra Kirsten Thomsen om et lederkursus. Andreas følger op.
6.      Bulkmail/ annoncering
 •       Bulkliste opdateres
Kommende bulk:
·          Svimmelhed og funktionelle lidelser
·          Når læger leder sammen
·          Biologisk alder
·          Kardiologi
·          Charlotte vil fremadrettet også lægge enkelte kurser på facebooksiden; lægekurser
7.      Jule-event 2023?
 •       Per kigger på ”Vandværket”. Charlotte undersøger "Werkstatt".
8.      Evt
 •         Charlotte laver et udkast til: informationer i ”kursus-mappen”, og materiale til kursuslederen. 
 •         Charlotte ajourfører LUFs hjemmeside med steder, hvor kurserne afholdes.
 •         Charlotte kigger vores forsikringer igennem hos Europæiske.
         Kan vi komme på Kap-H´s ryste sammen dag?
 •          Trine undersøger det.
9.      Næste møde er den 6. marts 2023 kl. 17:00 hos Per Virum. 
Referent GT