Bestyrelsesmøde d. 22.10.2019

Til stede: AH, GT, PH, KL, MW og TB
Fravær:
Ref.: CH

1. Referat fra sidste møde
Godkendt af Per. Den øvrige bestyrelse vil hurtigst muligt få godkendt.

2. Meddelelser
Ingen

3. Økonomi
MW gennemgår overslag for 2019 samt særskilt kursusoversigt. Begge dele er delt ud til alle. Det forventes, at vi går ud af 2019 med et acceptabelt overskud.

4.Tilmeldinger p.t. og nye kurser
Liste over tilmeldinger uddeles.

5. Reklamer
Sidste bulkmail gav ekstra tilmeldinger.

6. Hjemmesiden
Skal opdateres løbende, og kursusleder er ansvarlig for tekst til eget kursus.

7. Kursuskatalog
” Enighed om, at vi skal udsende katalog 1. uge i januar 2020. Vi udsender katalog i samme format som sidste gang.

8. Sekretariatet
Travlhed.

9. nyhedsbrev til kursusledere
Vi sender infobrev ud til vores kursusledere og gør opmærksom på nyt katalog til januar.

10. Næste møde
Bestyrelsesmøde 02.12.19, kl. 16.30 hos Per i Virum.

25.10.19/ch