ADHD hos voksne, 1-dags kursus i Århus.


Baggrund: 
Et stigende antal patienter har et stort ønske om at blive udredt for ADHD. Det kan være for deres egen og deres nærmestes skyld og/eller måske også for bedre at kunne støtte deres børn, som har fået en eller flere psykiatriske lidelser. Diagnosen ADD/ ADHD skal stilles hos en psykiater, hvor der kan være lang ventetid – også selv om patienten har sundhedsforsikring. Det kan være vanskeligt som praktiserende læge at hjælpe / støtte denne gruppe patienter i ventetiden. 

Formål: 
På kurset opgraderes din faglige viden om ADHD og ADD, så det bliver lettere for dig at henvise de rigtige patienter til udredning og til at modtage patienterne i din praksis igen, når de er færdigbehandlet hos psykiateren. Du vil blive klædt på med nyeste faglig viden, så du er bedre forberedt til at svare de mange spørgsmål, som vi hyppigt møder i dagligdagen om ADHD og du vil kunne hjælpe patienterne med at få det bedre allerede i ventetiden, idet der er flere tiltag, som har effekt for ADHD-patienter ud over medicinsk behandling.

Indhold: 
Få masser af viden om ADHD på dette komprimerede 1-dagskursus, hvor du blive undervist af speciallæge i psykiatri Charlotte Jokumsen, som har haft stor interesse i ADHD i mange år. 
•    Er ADHD et ”modelune”, eller har det været der altid? 
•    Hvad ER ADHD egentligt? 
•    Kan det passe at 3-5 % af vores patienter har ADHD? 
•    Hvorfor får man ADHD? I hvilken grad er det arveligt? Er der forskel på unge/gamle, mænd/kvinder?
•    Hvordan stilles diagnosen? Og er det vigtigt at få stillet diagnosen?
•    Er der overhyppighed af andre psykiske og somatiske lidelser samtidig med ADHD? 
•    Skal alle med ADHD have medicin? Hvilken ADHD-medicin er bedst? 
•    Hvad kan man forebygge noget ved at have opmærksomhed på ADHD tidligt? 
•    Hvordan kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan ADHD ser ud hos de forskellige patienter? 
•    Kan man spise sig fri af ADHD-symptomer? 
•    Kan man have en universitetsuddannelse selv om man har ADHD?
•    Hvordan skal/kan vi som praktiserende læger lave kontroller, når patienterne er afsluttet hos børne-ungdomspsykiater eller voksenpsykiater til os? 
•    Kan vi starte medicinen op igen, når patienterne har holdt pause? Kan de blive genset af speciallægen uden om ventelisten inden for 30 dage?
•    Hvad kan man få af hjælp ud over medicin, hvis man har fået konstateret ADHD? 
•    M.m.  

Undervisningsform: 
Oplæg fra underviser med udgangspunkt for cases, diskussion og gruppearbejde + deltagelse af en patient m ADHD.

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Scandic Hotel, Østergade 10, 8000 Aarhus C

Kursustidspunkt
4. november 2024

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 1 dags selvvalgt efteruddannelse. Der kan efterfølgende søges refusion på https://luf.dk/tilmelding-kurser/Søg refusion her

Pris
3200kr. inkl. konferenceforplejning samt frokost. 

Tilmelding
Kurset er fuldt booket. Skriv dig på venteliste her

Kursusledelse 
Speciallæge i almen medicin Gitta Trier

Underviser
Speciallæge i psykiatri Charlotte Jokumsen. Du kan allerede nu møde Charlotte Jokumsen her: 
https://psykiatercjokumsen.dk/
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/livet-med-adhd/id1666504154
https://podcast24.dk/episoder/adhd-podcast-med-manu-sareen/episode-7-adhd-kvinder-rVScTiYHG
https://ugeskriftet.dk/nyhed/leve-med-adhd-som-kvinde