ACT NOW - Follow up

Kunne du bruge et gensyn med ACT?
Kurset er et eksklusivt 2-dages kursus til praktiserende læger, der allerede er bekendt med ACT og
som ønskerat styrke brugen heraf både i måden de møder sig selv på og i måden de støtter og hjælper 
deres patienter. I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter 
søger råd ogvejledning til valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive
færdigheder at trække på i de mere terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår med 
patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare på sin egen trivsel i en travl hverdag, så samtalerne 
med patienterne ikke dræner unødigt. Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at introducere og
træne praktiserende læger i en evidensbaseret metode, der både kan bruges personligt til at skærpe 
nærværet, åbenheden og omsorgen for sig selv og sin patient i også de svære patientforløb og til at
genskabepatienternes oplevelse af at have magt over eget liv. Metoden er særligt velegnet overfor 
psykiskevanskeligheder som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og ved problemstillinger som
misbrug og overvægt.

Indhold
På kurset bliver bl.a. gennemgået:* Brush up på Acceptance and Commitment Therapy (ACT)* 
Træning i at bruge konkrete redskaber som "matrixen"* Træning i at bruge compassion. En værdi, de 
omfatter både omsorg, mod og visdom og som er en meningsfuld ledestjerne, når vi selv eller vores 
patienter fusionerer med kritik eller kæmper med skam.* I forbindelse med kurset får du en forberedelsesmakker
fra holdet, som du kan skrive eller ringe sammen med i en fælles refleksion, så I kan tune jer ind og komme 
i ACT-stemning.

Yderligere læsning
Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris.

Målgruppe
20 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursussted
Hotel Vejlefjord 

Kursustidspunkt
19. - 20. januar 2023

Godkendelse
Kurset er godkendt til 2 dages selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2023-0199
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion 

Pris
11.500 kr. (kurset er incl. fuld forplejning samt overnatning). 

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 18. november 2022
Klik for tilmelding

Kursusledelse
Trine Bagger, praktiserende læge, Brønshøj 

Undervisere
Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk. 
I min praksis arbejder jeg medterapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de 
kognitive adfærdsterapier, hvor jeg er specielt interessereti ACT og Compassionate Mindfulness.
Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med stress, smerter, kroniskesygdomme, angst
(specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring (fx ift. vægt).
Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde
med klienterne på. Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved 
Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i
Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som oplægsholderi en række 12-mands grupper.
Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient kommunikation
ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samt
mulighederne og udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Jens Wraa Laursen Supervisorgodkendt 
af Dansk Psykologforening,født 1967. Indehaver af Psykologhuset Nyt Fokus (www.pnf.dk) i Århus.
Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling 
af ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredtspektrum af problemstillinger. 
Derudover underviser jeg i bl.a. i ACT og laver en del supervision af både psykologer ogandet personale, 
heraf en del i forhold til misbrugsbehandling. Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi
i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit primære terapeutiske ståsted. 
Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring samt måden 
værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, ogdet er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god 
mening for mine klienter.