ACT NOW - Follow up
Et gensyn med ACT

Kurset er et eksklusivt 2-dages kursus til praktiserende læger, der allerede er bekendt med ACT og som ønsker at styrke brugen heraf både i måden de møder sig selv på og i måden de støtter og hjælper deres patienter. 
I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter 
søger råd og vejledning til valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive færdigheder at trække på i de terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår med patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare på sin egen trivsel i en travl hverdag, så samtalerne med patienterne ikke dræner unødigt. Ligeledes vil der også være mulighed for at komme ind på, hvorledes ACT er anvendeligt i dagligdagen i klinikken som leder.
Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at træne praktiserende læger i denne evidensbaseret metode. Der vil blive bygget ovenpå de begreber, som kursisterne tidligere har stiftet bekendtskab med på det tidligere ACT kursus. Kurset vil inddrage nye aspekter af ACT samt se på kursisternes individuelle behov, således at brugen af ACT i dagligdagen fremmes. 
ACT now follow up kan bruges personligt til at skærpe nærværet, åbenheden og omsorgen for patienterne, til sig selv samt i den daglige ledelse og drift af klinikken.
Det kan anvendes i de svære patientforløb og til at genskabe patienternes oplevelse af at have magt over eget liv og lægens oplevelse af at have magt over egen dagligdag. Metoden er særligt velegnet overfor 
psykiske vanskeligheder som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og ved problemstillinger som misbrug og overvægt.

Indhold
På kurset bliver bl.a. gennemgået:* Brush up på Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Træning i at bruge konkrete redskaber som "matrixen". Træning i hexaflexen. Træning i at bruge bla. compassion. 
Casebaseret og øvelses-orienteret undervisning som tilpasses kursisternes individuelle niveau og behov.
Det forudsættes, at kursisterne har stiftet bekendtskab med ACT tidligere, men er et follow up kursus for alle tidligere hold samt øvrige interesserede.

Yderligere læsning
Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris.

Målgruppe
20 praktiserende læger 

Kursussted
Dallund Slot, Fyn

Kursustidspunkt
1.-2. februar 2024

Godkendelse
Kurset er godkendt til 2 dages selvvalgt efteruddannelse. Aktivitetsnummer: 2024-0146
Der kan søges refusion på Søg refusion 

Pris
NY PRIS: 11.500 kr. (kurset er incl. fuld forplejning samt overnatning). 

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 1. december 2023.Klik her for tilmelding

Kursusledelse
Trine Bagger Pedersen, praktiserende læge 
John Rosenberg, praktiserende læge

Undervisere
Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk. 
I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de 
kognitive adfærdsterapier, hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness.
Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med stress, smerter, kroniske sygdomme, angst
(specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring (fx ift. vægt).
Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde
med klienterne på. Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved 
Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i
Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som oplægsholder i en række 12-mands grupper.
Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient kommunikation
ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samtmulighederne og udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Jens Wraa Laursen Supervisorgodkendt 
af Dansk Psykologforening,født 1967. Indehaver af Psykologhuset Nyt Fokus (www.pnf.dk) i Århus.
Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005 arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling af ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. 
Derudover underviser jeg i bl.a. i ACT og laver en supervision af både psykologer og andet personale, heraf en del i forhold til misbrugsbehandling. Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi
i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit primære terapeutiske ståsted. 
Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring samt måden 
værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, og det er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god mening for mine klienter.