Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 
Den 9. oktober 2023


1.    Godkendelse af seneste referater
•    Godkendt af alle
2.    Sekretariatet
•    Status sekretariat: Det går fint med megen travlhed
•    Status webshop: Er godt på vej. Vi får vi hjælp til de sidste justeringer samt overførelse e-conomic.
•    Honorar 2024: CP undersøger ved revisor, regler for moms herunder Kursusleder /underviser. På dagsorden til næste møde den 5.12,     for videre beslutning.
•    Kursuslederdag – programmet: Kort gennemgang af program
3.    Kurser, afholdte 
•    Ryg,led: Godt kursus, gode evalueringer
•    Manden: Godt kursus, gode evalueringer
•    Act Now: Godt kursus, gode evalueringer
•    Det store gynækologikursus: Gode evalueringer. Småting der skal ændres. Kursusleder er i gang.
•    Børn, unge og den svære pædiatri: Der ønskes en 3. underviser på. Nyt budget.
4.    Kurser, planlagte/kommende/ændringer
•    ACT Now Follow up
•    Dermatologi, Norge
•    Motivation, kost og træning ændret til: Motiver din multimorbide patient
•    Selfcompassion ændret til: Undgå empatiudmattelse/omsorgstræthed
•    Kræftkursus: Aflyses pga for få tilmeldte
5.    Kurser, nye
•    Al i AP: Evt. ny dato da AH er på Geriatriens grå Guld.
6.    Bulkmail/ annoncering
•    Marketingsplan: Blev gennemgået. Tilbud på annoncer indhentes 
•    Næste udsendes i oktober: uge 43
•    Instagram/facebook: Ønsker flere følgere.
7.    Evt
•    Tekniskudstyr skal opdateres. 
8.    Næste møde 
•    Den 5.12.2023 kl. 14-15.30 Admiral Hotel