Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 6. marts ved Per i Virum, kl. 17.00.

 

Til stede: Charlotte, Trine, Per, Andreas og Gitta

1.      Godkendelse af seneste referater

Godkendt

2.      Sekretariatet

·        Overtagelsesprocessen, status

Charlotte holder ferie 31/3 til 14/4 2023. Der vil blive lavet autosvar på Luf-mailen

Jyske bank har trukket et gebyr for nyt hævekortet

·        Afslutning til revisor til årsregnskabet, status

Årsregnskab er ikke færdigt endnu. Charlotte kontakter revisor for ny afleveringsdato

·        Samarbejde med Ecomentor, status

·        Ecomentor er fortsat i gang med at rydde op fra tidligere.

·        Indberetning til skat, status

 Fra 2023 er alt indberettet korrekt til Skat.

·        Grøn Praksis under DSAM – udlevering af materiale

Charlotte giver vores oplysninger til Grøn Praksis.

3.      Kurser, afholdte inkl. Regnskaber

·        Budget-master gennemgang

Nyt Masterbudget blev gennemgået

4.      Kurser, planlagte/kommende

·        Er der søgt om korrekt antal dage i Efteruddannelsesfonden for Manden? Snarligt færdigt

·        Kan Søvnforstyrrelser afholdes i Kbh. i 2023 i foråret? Nej

·        Læger leder sammen Flyttet til efteråret 2024

·        Act now , Spanien. Kan evt holdes m. et lavere antal deltagere

·        Krop og psyke, okt 2023. Få tilmeldte

·        Biologisk alder Udskudt til 2024.

·        Svimmelhed og funktionelle lidelser 2023 Afholdes

·        Andet? Udskydes

5.      Kurser, nye: Udskydes.

6.      Bulkmail/ annoncering

7.      Nyt i Best Praksis (nyt punkt pr 9.2) Vi er tilfredse for nuværende vedr. samarbejdet

8.      Jule-event 2023? Udskydes

9.      Evt.

10.   Næste møde: 2. maj 2023 kl. 17 hos Per, Frederiksberg, Generalforsamling forudgået af bestyrelsesmøde

Referent: Charlotte og Gitta