Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 23. maj kl. 16.00 ved Andreas (Åbrinken 159, 2830 Virum)

 

1.   Godkendelse af seneste referater

Godkendt af alle.

2.   Sekretariatet

·        Overtagelsesprocessen, status

Der er oprettet gode rutiner.

·        Afslutning til revisor til årsregnskabet, status

Blev gennemgået og godkendt herefter.

·        Ny bogføringslov

Ecomentor.

·        Faktura kurser: betalingstid (tilmeldingsfrist)

Tilmeldingsfristen ændres til 1 mdr.

·        Retningslinjer udsendelse inden kursus af Kursusledere

Charlotte laver oplæg.

·        Dropbox – skal der tilkøbes mere plads

Charlotte køber mere plads.

·        GDPR

Rettigheder VIRK.

3.   Kurser, afholdte inkl. Regnskaber

Intet

4.   Kurser, planlagte/kommende

·        Er der søgt om korrekt antal dage i Efteruddannelsesfonden for Manden? Ja.

·        Kan Søvnforstyrrelser afholdes i Kbh. i 2023 i foråret? Ikke aktuelt.

·        Andet?  Nej

5.   Kurser, nye

·        Svimmelhed og funktionelle lidelser 2024

·        Geriatriens Grå Guld 2024

·        Dermatologi 2024

·        Forslag: Selfcompassion v/ Helle Laursen. Nej tak.

6.   Bulkmail/ annoncering

·        Næste udsendes i juni

Fokus på Proteptic, hverdagspys, krop og psyke m.m.

7.   Evt

·        Hyppigere møder: Kombination af virtuelt/fysiske møde

·        Vdr. Kontingent: Fortsætter som hidtil.

·        Hvis bestyrelsen har udgifter på at købe ekstra mail-plads kan regningen betales af LUF.

·        Møde Ecomentor: Procedure

·        Ny konto oprettes dedikeret til Pædagogisk konto

·        Evaluering via en QR-kode: Undersøges

·        Skal vi have et internat/arrangement i 2023?

·        Pædagogisk dag: 5.12.2023 Admiralen

8.   Generalforsamling forudgået af bestyrelsesmøde + middag bagefter.

Nye mødedatoer:  Næste møde er den 28. august kl 16:30 hos Per, Geels Plads

/referent GT