Træning som del af behandlingen - Systematisk efteruddannelse

SE-temaer (Svimmelhed, ledsmerter og den ældre patient)

Baggrund Mange ældre patienter lider af livsstilsygdomme, svimmelhed eller ledsmerter. Denne store gruppe af patienter kan være svære at udrede og behandle effektivt for den praktiserende læge. Mange af disse lidelser kan med fordel behandles med øget fysisk træning. Men hvordan finder vi de rigtige patienter tilden rigtige behandling? Kan træning bibeholde et godt funktionsniveau, samt medvirke til behandlingen af ledsmerter, svimmelhed og fald tendens? Som del af kurset indgår 3 kursus dage med systematiseretefteruddannelse samt fysisk trænings sessioner.

Kursets formål og indhold At give redskaber til at effektivt at kunne udrede og behandle patienter med svimmelhed, ledsmerter samt ældre patienter generelt. Styrke lægens viden om udredning af de forskellige typer af svimmelhed med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker, laboratorietest samt relevant billeddiagnostik. Herunder styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer. Undersøgelsesteknik af led,udredning, visitation og behandling. Behandling af den ældre multimorbide patient, medicingennemgang,det gode opsøgende sygebesøg og samarbejdet med hjemmepleje og sygehus-systemet. Anvende fysisktræning som behandling og forebyggelsestiltag i den kliniske hverdag.

Undervisningsmetoder Kurset er en blanding af katedral-kursus, workshops med fokus på det systematiserede indhold og aktiveøvelser. Det gennemgående tema på kurset vil være inddragelse af fysisk aktivitet som behandling. Undervisningen veksler med aktiviteter af træningsundervisning ved fysioterapeut.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursusstedet
Club La Santa

Kursustidspunkt
Den 7.-14.marts 2025

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 3 dages SE og 2 dage selvvalgt efteruddannelse. Der kan søges refusion på Søg refusion her

Kursusafgift
Kursusafgift: 25.600kr. inkl. Kursus, konference-pauceforplejning,velkomst og afskedsmiddag. Dertil kommer opkrævning til rejse/ophold:

Rejse samt ophold inkl. morgenmad med afgang fra Kastrup og Billund:    
Comfort 1 ved 1 voksen - 13.395,- DKK
Comfort 1 ved 2 voksne - 9345,- DKK.
Suite 1 seaview - 21.405,-DKK

Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 28.december 2024. 
Klik her for tilmelding

Undervisere

Anne Jung, Overlæge, speciallæge i Geriatri ved Holbæk sygehus

Finn Johannsen, Furesø Reumatologerne Finn Johannsen har særlig stor erfaring i behandling af idrætsskader og arbejdsbetingede lidelser, som især bygger på korrektion af belastning og hensigtsmæssig optræning. Finn Johannsen har tidligeremodtaget legat for hans forskning i dette. Finn Johannsen har lang undervisningserfaring i både LF og PLO.

 

Henning Langberg dr.med., professor med fokus på fysisk aktivitet og sundhed og ny teknologi som kunstig intelligens og
chat, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Henning Langberg er uddannet human fysiolog og
fysioterapeut og var en af hovedkræfterne bag Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. I mere end 14 år drev han
en stor forskningsgruppe omkring senevæv og fysisk aktivitet, og er aktuel leder af Center for Sundhedsmotivation

Kursusledere
Alment praktiserende læge Jakob Olsen, Høng

Alment praktiserende læge Andreas Heltberg,Roskilde