Søvnforstyrrelser i almen praksis

Baggrund
Kom med til et kursus, hvor du får den nyeste viden om søvnens fascinerende verden, og om hvor vigtig 
den er for vores sundhed og velvære! Patienter med søvnforstyrrelser kan til tider fylde meget i almen praksis, 
og de kan være svære at behandle godt. En grundig viden om det naturlige søvnmønster samt om de forskellige 
søvnforstyrrelser vil kunne styrke muligheden for at hjælpe patienter med disse lidelser.
Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme, relevante for almen praksis, hvor søvnforstyrrelser er et 
centralt symptom, er her essentielt.

Formål
I Danmark benytter vi stadig en del sovemedicin, og på kurset vil man komme ind på andre relevante behandlingsformer
end medicin til søvnforstyrrelser. Rationel udredning af patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes 
behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom. Rationel brug af non-farmakologisk og farmakologisk behandling 
af patienter med søvnløshed.

Kursets indhold
 • Update på hvad der skal til for at vi sover godt?
 • Hvad sker der når vi sover?
 • Hvad er den normale søvn?
 • Hvilke positive sundhedsmæssige aspekter er der ved en god søvn?
 • Søvnforstyrrelser, inkl. søvnapnø, narkolepsi, restless-legs m.m.
 • Søvnforstyrrelser ved forskellige medicinske- og psykiske sygdomme
 • Medicin der kan påvirke søvnen, både positivt og negativt
 • Den gode anamnese ved søvnforstyrrelser
 • Brug af søvndagbog
 • God søvnhygiejne
 • Gode søvnråd
 • Farmakologisk behandling
 • Non farmakologisk behandling inkl. lysterapi og psykoterapi
 • Udtrapningsplaner for sovemedicin, inkl. Kommunale og Regionale samarbejdsflader og tilbud ved hjælp til udtrapning
Kursets form
Oplæg fra undervisere med udgangspunkt for cases, diskussion og gruppearbejde.

Målgruppe
24 praktiserende læger
Kursussted
Scandic Hotel, Østergade 10, 8000 Aarhus C

Kursustidspunkt
5. november 2024

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelse (systematisk) eller 1 dags efteruddannelse(selvvalgt) - i alt 1 dags 
kursusafgift (både systematisk og selvvalgt). Der kan efterfølgende søges refusion med aktivitetsnummer: 2024-0626.
Søg refusion her

Pris 
Pris Kr. 3.500

Tilmelding
Klik her for tilmelding. 

Tilmeldingsfrist
Tilmeld dig her

Kursusledelse 
Praktiserende læge, Gitta Trier, Speciallæge i almen medicin siden 2002

Undervisere
Psykolog Henny Dyrberg, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital.
Specialpsykolog i Psykiatri. Ansat i Regionspsykiatrien siden 2004. Uddannet i Kognitiv Adfærdsterapi 
ved insomni på seminarer i USA. Siden 2015 klinisk forskning i søvnproblemer hos deprimerede. 
Har bidraget til bogen; "KAT på tværs" med et kapitel om transdiagnostisk behandling af søvnproblemer. 
Undervisning og supervisionsopgaver ifht. personale, der arbejder med søvnproblemer.
Overlæge Kristina Bacher Svendsen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Speciallæge i neurologi overlæge, klinisk lektor med hovedfunktion indenfor søvnsygdomme og multipel 
sklerose. Kursusleder for Hoved-neuro-psyk kurset på Medicinuddannelsen 10.semester, Aarhus Universitet.
Har flere års erfaring med undervisning af studenter, læger og patientforeninger
Overlæge Marit Otto, Neurologisk Afdeling, Aarhus UniversitetshospitalSpeciallæge i neurologi med
hovedfunktion indenfor søvnsygdomme, neuromuskulære sygdomme og neurofysiologi.
Mange års undervisningserfaring af læger og andre faggrupper. 2014 Certification in Sleep Medicine
by the European Sleep Research Society.