Smertekurset (Rygsmerter, ledsmerter og kroniske smerter)
Dette er et kombineret SE og selvvalgt efteruddannelseskursus 
 
Baggrund
Smerter i ryg og led er en af de hyppigste henvendelsesårsager til almen praksis, hver 4. konsultation drejer sig om smerter i bevægeapparatet. Rygsmerter er en tung sundhedsøkonomisk udgift, og som læge kan det være svært at se, hvad man skal tilbyde patienter med uspecifikke rygsmerter. En grundig viden om udredning og behandling af
både ryg, led og kroniske smerter vil give et godt afsæt, til at det fremover vil blive de lette og nemme patienter fremfor de tunge patienter, der suger energien ud af den praktiserende læge. Med den nyeste viden og evidens får du redskaber til at gå hjem og behandle dine patienter med ryg, led og kroniske smerter.
 
Kursets formål
Formålet er at kombinere patienten med rygsmerter, ledsmerter og kroniske smerter i 3 dages SE kursus og 2 dages selvvalgt efteruddannelse, hvor der er fokus på udredning, behandling og relevant videre visitation af disse patienter.
 
Kursets indhold

Dette kursus, som specifikt henvender sig til dig som praktiserende læge, giver dig en unik mulighed for at dykke ned i behandlingen af rygsmerter, ledsmerter og kroniske smerter – nogle af de mest almindelige årsager til, at patienter opsøger almen praksis. Vi ved, at hver fjerde konsultation drejer sig om netop disse problemer, og de kan være både udfordrende og tidskrævende at håndtere. Med dette kursus får du de nyeste redskaber og evidensbaseret viden, der gør dig i stand til at transformere disse ofte komplekse sager til mere overskuelige og mindre energikrævende patientforløb.

Over fem dage – tre dage (SE) og to dage til selvvalgt efteruddannelse – vil vi udforske en omfattende tilgang til diagnosticering, behandling og eventuel viderehenvisning af patienter med disse smertetilstande. Kurset vil udstyre dig med en systematisk tilgang til patienten med ryg smerter eller smerter fra led i ekstremiteterne og til forståelse og tilgang til patienten med kroniske smerter. 

For at imødekomme den store udfordring med håndtering af patienter med rygsmerter, ledsmerter og kroniske smerter, tilbyder vi nu et kursus, der vil klæde dig på til at identificere alvorlig patologi blandt de mange tilfælde af mere ufarlige rygsmerter. Dette kursus adresserer den pædagogiske udfordring, som alment praktiserende læger møder i deres daglige arbejde med patienter, der præsenterer en bred vifte af smertetilstande. Vores mål er at forbedre kvaliteten af den information, du som læge kan give dine patienter, og give dig strategier til effektivt at guide og støtte dem.

Gennem kurset vil vi dykke ned i nøjagtig diagnostik og målrettet behandling af disse smertetilstande, herunder skelnen mellem ledsmerter af inflammatorisk og non-inflammatorisk karakter. Vi vil give dig værktøjer til at håndtere de psykologiske og sociale aspekter, der ofte følger med langvarige smerter, og som kan have dybdegående indflydelse på patientens livskvalitet og arbejdsevne.

Med udgangspunkt i en kompleks tilgang, der omfatter både fysisk, psykisk og social opfølgning, vil dette kursus udstyre dig til at støtte dine patienter effektivt og reducere den samfundsmæssige belastning, som smerterne medfører. Deltag i dette kursus for at blive opdateret med den seneste viden og for at blive endnu dygtigere til at håndtere en af de mest almindelige udfordringer i almen praksis.

 
Målgruppe
24 praktiserende læger 
 
Kursussted
Kreta, Almyrida Studio

Kursustidspunkt
30.august-6. september 2025. Der vil være mulighed for afrejse fra: Billund, Ålborg og København.
 
Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse og 4 dages efteruddannelse. Efter kurset kan søges refusion på:  https://www.laeger.dk/PLO/refusion
 
Pris
Kursusafgift: Kr. 21.700. Hertil kommer opkrævning til rejsebureau for rejse/ophold på 11.000. Mødeforplejning samt velkomst- og afslutningsmiddag er inkluderet i kurset.


Tilmelding
Klik her for tilmelding
 
Tilmeldingsfrist
6. maj 2025
 
Undervisere
Berit Schiøtts Christensen, Overlæge, ph.d., professor, Forskningsenheden for Almen Praksis på Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Senfølgeklinkken for COVID, Aarhus Universitetshospital. Reumatolog med særlig interesse for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Rygpatienter med akutte og kroniske symptomer er omdrejningspunktet for udviklings- og forskningssamarbejde, der hviler på WHO's rehabiliteringsmål, hvor alle kroniske patienter bør tilbydes diagnostik afklaring af fysiske og psykiske og omgivelsesmæssige ressourcer, så der skabes bedste grundlag for et godt liv. Styregruppeformand i Dansk Rygdatabase, RKKP, og medlem af styregruppen for Senfølger efter COVID.Mange års undervisningserfaring og medlem af lærergruppen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin. 
 
Anette Skriver, klinisk psykolog, Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter. Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger. Herudover er særlige interesseområder: Livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom og livsstilsforandringer. Oprindeligt uddannet lærer med linjefag i bl.a. idræt. Har planlagt og deltaget i mange sundhedsprojekter vedr. livsstil og livstilsforandringer, har i den anledning lavet dialogmateriale om vaner, bestående af "Vaner - livsstil i børnehøjde", bog til småbørnsforældre og "Selma og Pelle", børnebog til småbørn. Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.www.anetteskriver.dk.

Henning Langberg  dr.med., professor med fokus på fysisk aktivitet og sundhed og ny teknologi som kunstig intelligens og chat, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Henning Langberg er uddannet human fysiolog og fysioterapeut og var en af hovedkræfterne bag Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. I mere end 14 år drev han en stor forskningsgruppe omkring senevæv og fysisk aktivitet, og er aktuel leder af Center for Sundhedsmotivation www.sundhedsmotivation.dk under KU.

Henning Langberg var Innovationschef på Rigshospitalet frem til 2024 og driver nu rådgivningsvirksomheden LangbergPLUS. I tillæg er Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling. Henning Langberg har publiceret mere end 260 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler.

Kursusledelse 
Speciallæge i almen medicin Charlotte Voglhofer, praktiserende læge Køge. Erfaren underviser i LF, PLO samt LUF. Derudover formand for uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Muskuloskeletal, Muskuloskeletal Medicin, DSMM.


Praktiserende læge Andreas Højring, Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Erfaren kursusleder PLO og LUF i bl.a. i Resiliens, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, den ældre patient mm. Medlem af LUF's bestyrelse.