SE kursus i faglig ledelse.

 

Formål og indhold.

Vi vil tage udgangspunkt i en generisk operating model for almen praksis, som indeholder alle væsentlige hovedprocesser i almen praksis. Vi arbejder med ledelsesprocesser, hovedprocesser og støtteprocesser.

Derfra dykker vi ned i udvalgte områder, som primært vil være case-baserede og med en del gruppearbejde. Vi kommer til at arbejde med, hvordan vi kan sikre høj faglig standard i klinikken og hvordan, vi kan uddelegere behandling af visse sygdomme til vores personale. Et eksempel kan være planlægning af kroniker indsats, herunder roller og ansvarsfordeling. Et andet eksempel kan være udvidelse af praksis, som nødvendiggør nyansættelse, opgavebeskrivelse, personaleledelse mv. 

Vi vil sikre, at du går derfra med en overbliksmodel over din egen praksis, så du kan arbejdsgangsanalysere og delegere og så klinikken bruger de ledelsesmæssige ressourcer mest rationelt. Vi vil arbejde, så både solopraksis, samarbejdspraksis og læger fra store kompagniskabspraksis vil kunne se sig selv i modellen - og vi kommer til at arbejde i grupper, hvor de andre deltager har samme forudsætninger.

 

Udbyttet for dig på kurset vil være:

Framework til forståelse af alle hovedprocesser i almen praksis.

Du vi tage derfra med et praktisk forbedrings værktøj.

Ila kurset vil du have udarbejdet plan for 2 konkrete forbedrings initiativer i egen praksis.

Mødeoplæg til møde i egen praksis efter kurset.

Kursussted
Kongebrogården, Fyn Hotel Kongebrogården Hotel Kongebrogården

Kursustidspunkt
Torsdag den 28. november 2024

Kursusgodkendelse
Kurset forventes godkendt til 1 dags systematisk efteruddannelse 

Pris
Kursuspris inkl. forplejning: kr. 2800,00

Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 15. oktober 2024. Klik her for tilmelding

Undervisere
Bjarne Stech, cand.merc., area director BEC
Ane Jørgensen, alment praktiserende læge, Lægehuset I Ullerslev. 

Kursusledelse
Ane Jørgensen