Resiliens

Kursets formål og indhold

Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. Men også om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. Udfordringer er der nok af – stigende arbejdspres, opgaveglidning, tilsyn samt forventninger fra patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Din evne til resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters.

På kurset får du viden om de teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne, og du bliver trænet i brugen af dem i forhold til patienterne - herunder teori og træning. Du skal arbejde med bl.a. øvelser som vedrører personlige energi skabere og drænere; tidsforbrug, grænsesætning og personlig konflikthåndtering.

Resiliens kan ikke læres teoretisk. Kurset er derfor et aktivt øve- og træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver øvelserne for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for dem selv, og som derved kan formidles videre til patienterne. Du skal være indstillet på at arbejde personligt og praktisk samt indgå konstruktivt i andres arbejde. Det anbefales, at kompagnoner ikke deltager sammen på dette kursus.

Målgruppe
16 praktiserende læger
Kursussted
Fyn, Gl. Avernæs

Kursustidspunkt
14.-16. maj 2025

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 3 dages selvvalgt efteruddannelse. 
Der kan efterfølgende søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion

Pris 
Kursusafgift, ophold samt forplejning. 16.950 kr.

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Tilmeldingsfrist
20. januar 2025

Undervisere                                               
Konsulent Helene Havsteen MA, Coaching & Consulting EGS, Schweiz. Certificeret i jungiansk typeindeks fra Center for Ledelse. Er veluddannet indenfor coaching og teoretiske baggrunde for coaching samt mindfulness og resiliens. Helene har undervist i dette i flere år. Hun er praktiserende konsulent og rådgiver af virksomheder, indenfor trivselsproblematikker, ledelse, organisation og kommunikation. Er desuden supervisor for læger samt underviser på hoveduddannelsen gennem 7 år. Er dygtig indenfor samtale, kommunikation og kontakt, både individuelt og i grupper.

Gæsteunderviser: Endnu ikke fastlagt

Kursusledelse                                           
Praktiserende læge, Gitta Trier, Speciallæge i almen medicin siden 2002. Bestyrelsesmedlem i LUF.
Praktiserende læge Andreas Højring, Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i mange år. Bestyrelsesmedlem i LUF.