Overekstremitetens idrætsskader

Om kurset
Flere og flere dyrker motion på et stadigt højere plan og mere intensivt, og vi ser derfor flere overbelastningsskader i almen praksis. Forventningerne om hurtig og præcis diagnostik og behandling er stigende.

Formålet med kurset er at give dig den nyeste viden om akutte og overbelastningsrelaterede idrætsskader på overekstremiteterne inkl. columna cervicalis.

Efter kurset kan du udrede, diagnosticere og initiere behandling af de hyppigste idrætsskader samt mere specifikke skader inden for de enkelte sportsgrene. Du kan derudover præcisere dit valg af billeddiagnostik.

Indhold og form
Kurset indeholder:

  • En praksisorienteret genopfriskning af den funktionelle anatomi og biomekanikken i overekstremiteten og halscolumna.
  • Gennemgang af skadestyper, både akutte og belastningsudløste.
  • Diagnosticering, behandling, rehabilitering og mulig forebyggelse af skaderne.
  • Gennemgang af den relevante radiologi, herunder røntgen, CT, UL samt MR.

Gennem hele kurset vil teori og praktik løbende blive relateret til den daglige praksis.

Der er kortere katedrale teoretiske gennemgange og opsamling, hvor fokus er på klinisk mønstergenkendelse. Hovedvægten lægges dog på undersøgelsesteknikken og den praktiske indøvelse på medkursister.

Undervisningsformen lægger op til en høj deltageraktivitet bl.a. ved indøvelse af undersøgelsesteknik, og du skal være parat til at øve de kliniske tests på dine medkursister.

Kurset kræver ikke særlige forudsætninger, hverken på det teoretiske eller praktiske plan - og heller ikke til egen fysiske form.

Som en del af kurset er der dagligt en time fælles introduktion og instruktion til udvalgte sportsgrene Der vil ikke være krav om kendskab til de forskellige sportsgrene og heller ikke til din egen fysiske formåen for at kunne deltage.

Målgruppe
28 Alment praktiserende læger

Dato
24-31. oktober 2025

Tilmeldingsfrist
20. juni 2025. Tilmeld dig her

Pris
Kursuspris bliver: 25.999kr. Prisen inkl. kursus med beværtning formiddag og eftermiddag. Velkomst og afskedsmiddag.
Pris til rejsebureau: 16.400kr. Prisen er for fly, transfer samt hotellejlighed (comfort) per person. Hvis man ønsker en suite koster det 21.400kr.


Sted
Club La Santa, Club La Santa

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til selvvalgt refusion. Der kan efterfølgende søges refusion på Søg refusion her

Undervisere
Anne Kathrine Belling Sørensen, overlæge i ortopædkirurgi, Herlev
John Hjarbæk, overlæge i radiologi, Odense Universitetshospital
John Verner, fysioterapeut, Parkens Fysioterapi

Kursusledere
Henrik Rømer, alment praktiserende læge
Marianne Nexmann, alment praktiserende læge