Nøglen til neurologien 


Baggrund: 
Du og dit og praksispersonalet forventes effektivt og sikkert at kunne skelne akutte behandlingskrævende tilstande fra kroniske harmløse, når vores patienter præsenterer neurologiske symptomer både i telefonen og i konsultationen. Det er fagligt spændende og udfordrende, men det kan også være svært, tidskrævende og omstændeligt.

Formål: 
Kursets formål er at styrke din evne til hurtigt at optage neurologisk anamnese og lave fokuseret neurologisk undersøgelse inden for den tidsramme, som vi har til rådighed i almen praksis. Din faglige viden og kundskaber vil blive udvidet og optimeret, så du med endnu større sikkerhed kan behandle dine neurologiske patienter og lettere vil kunne sparre med de neurologiske speciallæger om dine patienter. 
Indhold og undervisningsmetode: 
Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad patienter præsenterer af symptomer til os og med afsæt i dem, kommer vi også omkring hovedpine, svimmelhed, føleforstyrrelser, anfaldsfænomener, tremor, parkinson, MS, polyneuropaiti, kræft i centralnervesystemet, Borrelia, encephalit, apoplexi,prolaps m.m. Vi runder også neurologiske symptomer pga bivirkninger til medicin og anden behandling. 
Du vil blive trænet i anamneseoptagelse, lave fokuseret neurologisk undersøgelse og blive skarp på, hvordan du optimerer samarbejdet med de neurologiske speciallæger. Din faglige viden bliver styrket, så du er helt up to date. 
Undervisningen vil blive vekslende mellem katedral, grupper m.m.

Kursustidspunkt: 
27.10-1.11.2025

Kursussted:
Hotel Ponte Sisto, Rom

Pris: Kursuspris 24.100kr. Dertil kommer ophold/fly ca. 21.400kr. inkl. Fly, transfer, hotel m/morgenmad, konferencebeværtning formiddag/eftermiddag, velkomst samt afskedsmiddag.

Tilmelding: 
 Tilmeld dig venteliste Sidste tilmelding den 25.4.2025. 

Kursusgodkendelse: 
Kurset forventes godkendt til 2 dages SE (Svimmelhed og hovedpine) + 2,5 dages Selvvalgt efteruddannelse. Søg refusion her

Undervisere: 
Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Helle Thagesen, Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor neuromuskulære sygdomme. Klinisk lektor og hovedkursusleder på specialuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring, også i relation til praktiserende læger.

Casper Christensen er læge med hoveduddannelse i neurologi. Han har beskæftiget sig med klinisk hovedpineforskning siden 2013. I 2020 forsvarede han sin ph.d. i neuroscience ved Københavns Universitet med fokus på patofysiologiske mekanismer i migræne. Siden da har han arbejdet i styregruppen i Videnscenter for Hovedpine med udarbejdelse af vejledninger til hovedpinebehandling og undervisning. Han sidder i bestyrelsen i Dansk Hovedpineselskab og underviser i hovedpine for læger på mange uddannelsesniveauer og andre personalegrupper. 

Malene Martinussen, Speciallæge i neurologi, klinisk lektor og afdelingslæge med subspecialisering indenfor stroke og særligt akut strokebehandling med trombolyse. Erfaring med undervisning af læger i hoveduddannelse indenfor intern medicin og neurologi samt almen praktiserende læger.

Kursusledere: 
Andreas Højring, Specialist i almen medicin
Gitta Trier, Specialist i almen medicin