Multisygdom og træning

Kursets baggrund:

I takt med en aldrende befolkning og forbedrede behandlingsmuligheder er antallet af patienter med multisygdom stigende. Multisygdom, defineret som tilstedeværelsen af to eller flere kroniske sygdomme hos den samme patient, udgør en betydelig udfordring for sundhedsvæsenet og ikke mindst for de praktiserende læger, som ofte er patienternes primære kontakt.

Patienter med multisygdom har øget risiko for nedsat livskvalitet, funktionsevne og dårligere prognose sammenlignet med patienter med enkeltstående kroniske sygdomme. Behandlingen af disse patienter er ofte kompleks og kræver en koordineret indsats på tværs af sektorer og faggrupper.

Træning har vist sig at være en effektiv behandlingsmodalitet ved en række kroniske sygdomme, herunder diabetes og hjertesygdomme. Imidlertid er der behov for øget viden om, hvordan træning kan implementeres som en del af behandlingen hos patienter med multisygdom, hvor hensyn til sygdomsspecifikke begrænsninger og patientens individuelle behov er afgørende.

Praktiserende læger spiller en nøglerolle i behandlingen af patienter med multisygdom, men mangler ofte den nødvendige viden og værktøjer til at håndtere denne patientgruppe optimalt. Dette kursus har til formål at imødekomme dette behov ved at styrke lægernes kompetencer inden for behandling af multisygdom med særligt fokus på brugen af træning som et værktøj til at forbedre patienternes livskvalitet og prognose.

Indhold og kursusform:

Kurset er tilrettelagt som en kombination af oplæg og deltagerinvolverende undervisning med udgangspunkt i sygehistorier fra almen praksis. Undervisningen varetages af en endokrinolog med ekspertise inden for diabetes og hjertesygdomme, en professor i træningsfysiologi samt erfarne praktiserende læger med viden om håndtering af multisygdom i primærsektoren.

Gennem gruppediskussioner og arbejde med cases får kursisterne mulighed for at reflektere over egen praksis og udveksle erfaringer med kolleger. Inddragelsen af en professor i træningsfysiologi giver mulighed for at gå i dybden med de fysiologiske aspekter af træning og opnå en dybere forståelse for, hvordan træning kan tilpasses patienter med multisygdom. Der lægges vægt på, at deltagerne opnår konkrete færdigheder og redskaber, som kan anvendes i deres daglige arbejde med patienter med multisygdom

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Hotel Nazionale, San Remo

Kursustidspunkt
17.-23.5.2025

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse samt 3 dages selvvalgt efteruddannelse. Der kan efter kurset søges refusion på Søg refusion

Pris:
Kursusafgift kr. 19.100. Pris bureau ca. 23.000 (Rejse, transfer samt ophold med morgenmad, velkomstmiddag, tur samt frokost og middag til Castel Vittorio, konferenceforplejning samt frokost i forbindelse med kursusdage, cykelleje i 3 dage (pro-cykel)).

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Tilmeldingsfrist
Den 1. december 2024

Undervisere:                                              

Henning Langberg: Dr.med, PhD, MBA

Thomas Fremming Dejgård: Ledende overlæge, endokrinologisk afdeling Nordsjællands hospital

Kursusledelse:                                          

Søren Brynald: Praktiserende læge Køge

Charlotte Voglhofer: Praktiserende læge Køge