Kardiologi, kost og fysisk aktivitet 2025

Baggrund
Hvordan giver vi vores hjertepatienter den bedste behandling? Mange af vores patienter i almen praksis har en hjertekarsygdom. Det kan være alt fra mild hypertension til iskæmisk hjertesygdom eller svært hjertesvigt.  Hvad siger de nyeste guidelines? Hvordan vejleder vi bedst vores patienter i non-farmakologiske behandlingstiltag? Hvad virker og hvad virker ikke? Og hvorfor gør patienterne ikke altid som vi siger?

Kursets formål
At opdatere praksislæger i diagnosticering og behandling af kardiologiske tilstande – både non-farmakologisk og farmakologisk. Vi gennemgår både de fysiske og psykiske aspekter af at være hjertepatient.

Kursets indhold og form
På kurset kommer vi hele vejen rundt om praksisrelevant kardiologi og bliver opdateret på den nyeste viden indenfor kost og motion. 
Hvad virker? Og hvordan kan vi formidle det til vores patienter?

Emnerne, der gennemgås, vil være: 
- Hypertension: Medicinsk behandling og non-farmakologiske tiltag.
- Hyperkolesterolæmi: Hvem skal behandles og hvordan? Kan man spise sig til et lavere 
  kolesteroltal?
- Hjertesvigt: Typer af hjertesvigt,udredning, behandling og hjerterehabilitering.
- Hvordan er det at leve med en kronisk sygdom?
- Hvordan bevæger de tilsyneladende ubevægelige? 
- Overvægt, faste og vægtneutral sundhed.
- Atrieflimmer og andre arytmier: Behandling og udredning
- Iskæmisk hjertesygdom: Symptomer, udredning og behandling 
- Hjertet og sport
- Akutte kardiologiske tilstande
- Klapsygdomme
- Endokardit, peri-/myocardit

Undervisningen vil primært være katedral undervisning med rig mulighed for spørgsmål og diskussion. 
Der vil også være case-baseret undervisning og flere praktiske øvelser, herunder organisering og implementering i egen praksis. 

Kursussted Lanzerote, Club La Santa

Kursustidspunkt 28.3-4.4.2025 Der er ud-og hjemrejse fra København samt Billund.

Tilmeldingsfrist 02.01.2025

Kursusgodkendelse Kurset søges godkendt til 5 dages kursusafgift og 3,5 dags efteruddannelseshonorar. Der kan efterfølgende søges refusion på: Søg refusion her

Kursusafgift kursusafgift 28.600kr. inkl. kursuspauseforplejning, velkomst samt afskedsmiddag. Rejse samt opholds udgifter til bureau er ca. 13.400kr. Prisen inkluderer Fly, ophold, transfer lufthavn t/r samt morgenmad.

Tilmelding Klik her for tilmelding


Undervisere
Lars Juel, Kardiolog, Region Sjælland, idrætslæge for Danmarks Cykle Union. 

Arne Astrup, professor, dr.med. Tidl. leder af Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.
Forsker i sammenhæng mellem kost og diabetes og hjertekarsygdom. Aktuelt ansat i Novo Nordisk Fonden
til etablering af Center For Sund Vægt. 

Klinisk psykolog, Anette Skriver Århus samt Ebeltoft SundhedscenterPrivat praktiserende klinisk psykolog med speciale i
smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger. Har i den sammenhæng arbejdet med særlige udfordringer i
forhold til kvinder og sygdom.
Herudover er særlige interesseområder: Tværfagligbehandling, livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle
problemstillinger i forhold til sygdom. Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer,
sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.
www.anetteskriver.dk

Henning Langberg  dr.med., professor med fokus på fysisk aktivitet og sundhed og ny teknologi som kunstig intelligens og
chat, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Henning Langberg er uddannet human fysiolog og 
fysioterapeut og var en af hovedkræfterne bag Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. I mere end 14 år drev han
 en stor forskningsgruppe omkring senevæv og fysisk aktivitet, og er aktuel leder af Center for Sundhedsmotivation 
www.sundhedsmotivation.dk under KU.

Kursusledelse
Nadia Østerlund Schmidt Speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge i Værløse siden 2017. Klyngeformand og plejehjemslæge.
Christina Lerche Speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge i Værløse siden 2019