Geriatriens Grå Guld

Kursets baggrund:

I almen praksis har vi et stigende antal konsultationer med ældre patienter, som har brug for vores hjælp til at behandle deres sygdomme, koordinere deres forløb i hospitalsregi og til at bistå samarbejdet med kommunen. Og måske endda også være tovholder i palliative forløb. Vi skal kunne jonglere mellem forskellige vejledninger for diverse kroniske sygdomme samt håndtere jura, etik og forventninger fra samarbejdspartnere og pårørende. Det kan være en stor opgave, og vilkårene for at løse den ændrer sig jævnligt.

Så - kom med til intensiv undervisning med eksperter på området og blive klogere på den ældre patient.

Kurset vil give dig seneste faglige viden vedr. sygdomme og tilstande, som ofte ses hos den ældre patient i alderdommen og ved livets afslutning. Du vil få hjælp til at implementere nye arbejdsgange hjemme i din klinik. Vejledning i brug af jura, som er tilknyttet de ældre, gennemgås.

Indhold og kursusform:

Emnerne bliver bl.a.

  • Den normale aldring, somatisk og psykisk.
  • Multisygdom og multimedicinering
  • Demens, delir og depression
  • Svimmelhed og fald
  • Hyppige hudlidelser hos ældre
  • Samarbejde med andre specialister og kommune
  • Kommunikation med pårørende
  • Den døende patient/Det palliative forløb.

Undervisningen vil en kombination af   katedral undervisning med rig mulighed for spørgsmål og diskussion, case-baseret undervisning, gruppearbejde, forelæsning på teams og tid til refleksion over, hvordan du ønsker at implementere din nye viden i dine arbejdsgange.

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Barcelona, Mont Blanc

Kursustidspunkt
28. april-3. maj. 2025

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 3 dages systematisk efteruddannelse samt 4,5 dages selvvalgt efteruddannelse . Der kan efter kurset søges refusion  på https://laeger.dk/PLO/refusion

Pris:
Kursusafgift kr. 21.200. Pris bureau ca. 13.850kr.: (Fly, hotel med morgenmad, konferencebeværtning, 1 let frokost samt velkomstmiddag og afskedsmiddag)

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Tilmeldingsfrist
25. oktober 2024

Undervisere:                                               

Jurgitta Christensen, Overlæge psykiatrisk afdeling, Nordsjællands hospital.

Søren Wichmann, Specialist i almen medicin og Overlæge på Palliativ afdeling, Bornholms hospital.

Maja Sparre, Overlæge i geriatri, Holbæk sygehus.

Kristian Koefoed, Special læge i hudsygdomme.

Kursusledelse:                                           

Gitta Trier, Specialist i almen medicin

Andreas Højring, Specialist i almen medicin.