Biologisk alder - en ny måde at se din patient på!
Baggrund
Din biologiske alder afhænger af din krops sundhedsmæssige tilstand. Vi kender alle mennesker, 
der ser ud og virker langt ældre, end de er. Og modsat kender vi også nogle, som virker langt yngre 
end deres faktiske alder. 
I den medicinske verden taler man også om den faktiske alder og den biologiske alder - også kaldet
patientens "restitutions indeks" - og i fremtiden skal patienter måske behandles efter deres biologiske
alder og ikke, hvad der står på dåbsattesten?

Kursets formål og indhold
Overvægt og lavt motionsniveau præger store dele af Danmark og vi møder dem dagligt i vores arbejde
som praktiserende læger.
Vores dagligdag er tiltagende stillesiddende, og vi indtager flere kalorier, end vi kan forbrænde. Det er kun 
42% af danskere, der lever op til WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet på 150 minutter om ugen.
Det er vanskeligt at tabe sig, og behandlingen af type 2-diabetes har blandt andet derfor været vanskelig, 
men der er nu medicin og kirurgi, der specifikt ændrer livsforløb for patienter med overvægt og diabetes.
Vi får stadig flere ældre patienter i klinikken, men definitionen på "en ældre" afhænger meget af sammenhængen.
I sportsverdenen kvalificerer man sig til titlen fra midt i 30'erne. Et godt bud på en biologisk grænse for, hvornår 
man er ældre, er for kvinder ca. 50 år, hvor menopausen oftest indtræder - det eneste skarpe hjørne i aldrings-
processerne. Hovedparten af de fysiologiske jævnt fald på 0,5-1% fra 30-årsalderen. Denne mangel på milepæle 
i aldringsprocesserne gør det vanskeligt at definere "den ældre patient", og betegnelsen gives ofte i daglig
klinisk praksis på baggrund af én ikke nærmere defineret blanding af alder og helbredstilstand.

På kurset vil vi prøve at binde sløjfe på multisygdom med udgangspunkt i diabetes, overvægt, hvad fysisk 
aktivitet betyder og hvad er biologisk alder nu for noget? 

Vi kommer bl.a. ind på: 

Hvordan regnes biologisk alder ud?
- Hvad er din biologiske alder

Hvilken betydning har
- Kroniske sygdomme
- Fysisk aktivitet
- Og livstilsfaktorer på den biologiske alder

Hvad betyder biologisk alder for vores patienter i almen praksis?
- Hvordan kan leveår forbedres?
- Bør vi forstå trivsel anderledes end vi gør i dag?
- Og hvordan gentænker man sundhed, behandling og trivsel i en mere individuel retning?
Undervisningsmetoder
Undervisningen vil veksle mellem katedrale indlæg og cases .
Målgruppe
24 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. 
Kursussted
Camp de nar på Mallorca H10 Blue Mar
 
Kursustidspunkt
Den 28.9-4.10.2025
 
Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 1 dag SE den ældre patient og 4 dage selvvalgt efteruddannelse, i alt 5 dages kursusafgift (både systematisk og selvvalgt) samt transport.
Der kan efter kurset søges refusion
på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion
 
Pris
Rejsebureau ca. 18.320kr. Kursusafgift 21.100kr. Priserne inkl. kursus herunder pauseforplejning (inkl. frokost 5 dage), morgenmad, velkomst- og afslutningsmiddag samt rejse/ophold.
 
Tilmeldingsfrist
Sidste tilmelding den 14. marts 2025. Klik her for tilmelding


Undervisere
Dr.med., professor Henning Langberg, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Sara Dyrman Elsøe, Overlæge geriatrisk afd Køge, speciallæge i alm medicin, PhD
 
Kursusledere
Speciallæge i almen medicin Charlotte Voglhofer
Speciallæge i almen medicin Søren Brynald