ACT NOW - Vedligehold

Et gensyn med ACT
Kurset er for dig der ønsker at vedligeholde ACT

 Kurset er et eksklusivt 2-dages kursus til praktiserende læger, der allerede er bekendt med ACT og som ønsker at styrke brugen heraf både i måden de møder sig selv på og i måden de støtter og hjælper deres patienter.

I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter

søger råd og vejledning til valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive færdigheder at trække på i de terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår med patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare på sin egen trivsel i en travl hverdag, så samtalerne med patienterne ikke dræner unødigt. Ligeledes vil der også være mulighed for at komme ind på, hvorledes ACT er anvendeligt i dagligdagen i klinikken som leder.

Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at træne praktiserende læger i denne evidensbaseret metode. Der vil blive bygget ovenpå de begreber, som kursisterne tidligere har stiftet bekendtskab med på det tidligere ACT kursus. Kurset vil inddrage nye aspekter af ACT samt se på kursisternes individuelle behov, således at brugen af ACT i dagligdagen fremmes.

ACT now follow up kan bruges personligt til at skærpe nærværet, åbenheden og omsorgen for patienterne, til sig selv samt i den daglige ledelse og drift af klinikken.

Det kan anvendes i de svære patientforløb og til at genskabe patienternes oplevelse af at have magt over eget liv og lægens oplevelse af at have magt over egen dagligdag. Metoden er særligt velegnet overfor

psykiske vanskeligheder som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og ved problemstillinger som misbrug og overvægt.

Indhold

- På kurset bliver bl.a. gennemgået:* Brush up på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

- Træning i at bruge konkrete redskaber som "matrixen". Træning i hexaflexen. Træning i at bruge bla. compassion.

- Casebaseret og øvelses-orienteret undervisning som tilpasses kursisternes individuelle niveau og behov.

- Det forudsættes, at kursisterne har stiftet bekendtskab med ACT tidligere, men er et vedligeholdelses kursus for alle der tidligere har deltaget på ACT samt øvrige interesserede.

Yderligere læsning
Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris.

Målgruppe
20 praktiserende læger

Kursussted
Dallund Slot

Kursustidspunkt
9-10 januar 2025

Godkendelse
Kurset søges godkendt til 2 dages selvvalgt efteruddannelse.Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
12.800 kr. (kurset er incl. fuld forplejning samt overnatning).

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 1. november 2023. Klik for tilmelding. Klik for tilmelding

Kursusledelse

Trine Bagger Pedersen, praktiserende læge

John Rosenberg, praktiserende læge

Undervisere

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Vibeke Bie Hansen (f. 1977). Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk. I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de kognitive adfærdsterapier, hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness. Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med stress, smerter, kroniske sygdomme, angst (specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring (fx ift. vægt). Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde med klienterne på. Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved  Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i. Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som oplægsholder i en række 12-mands grupper. Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient kommunikation ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samtmulighederne og udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med voksne Jens Wraa Laursen Supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening,født 1967. Indehaver af Psykologhuset Nyt Fokus (www.pnf.dk) i Århus. Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005 arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling af ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. Derudover underviser jeg i bl.a. i ACT og laver en supervision af både psykologer og andet personale, heraf en del i forhold til misbrugsbehandling. Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit primære terapeutiske ståsted.  Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring samt måden værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, og det er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god mening for mine klienter.