Type 2-diabetes: Behandling af metformin

Type 2-diabetes: Behandling efter metformin

Kursets formål og indhold 
De senere års studier har vist, at vi konstant bliver bedre til at individualisere behandlingen af patienter med type 2-diabetes. Denne udvikling betyder, at der ikke er et naturligt valg af behandling efter metformin. Samtidig får vi løbende nye resultater fra forskningen, som vi skal forholde os til. Det gør, at behandlingen af type 2-diabetes i dag bør tilpasses den enkelte patient.

I dette kursus sætter vi fokus på de faktorer, der bør påvirke valget af tillægsbehandling til metformin.

Kurset består af disse moduler
Velkommen og introduktion
Diabetiske komplikationer
Behandlingsmål ved type 2-diabetes
Nyopstået type 2-diabetes uden komplikationer
Behandlingsvejledning
Antiglykæmiske lægemidler
GLP-1 receptor agonister
Behandling af type 2-diabetes med GLP-1 receptor agonister
SGLT2-hæmmere
Behandling af type 2-diabetes med SGLT2-hæmmere
Hjerte-kar-sygdom
Nyresygdom
Patienten med type 2-diabetes og nyresygdom
Kombinationsbehandling med SGLT-2 og GLP-1
Case: Type 2-diabetes i 6 år uden at ramme behandlingsmål
Key take-aways og referencer

Undervisningsmetoder 
Du vil blive guidet igennem en række moduler med en blanding af guidelines, oversigter, videoer, podcast og test.

Målgrupppe
Kurset er udviklet til praktiserende læger. Konsultationssygeplejersker vil også have udbytte af at gennemføre kurset helt eller delvist.

Pris
Kurset koster 2.400 + moms og er godkendt til ½ dags refusion i Fonden for almen praksis med aktivitetsnummer: 2021-0330. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Tilmelding
Medical Access - Med learn