Anmeldese fra kurset Resiliens 

2019

Kursusbeskrivelse:"Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. Men også om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. Udfordringer er der nok af - stigende arbejdspres, opgaveglidning, tilsyn samt forventninger fra patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Din evne til resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters"……….Resiliens definition:"Psykisk modstandsevne, så mennesket trods vanskeligheder kan udfolde sig positivt og komme tilbage efter at have været svækket, med transformation, indsigt, klarhed."3-dages kurset om resiliens var en bevidsthedsudvidende oplevelse - en lærerig vandring ind sjælelivets forunderlige verden, hvor vi fik udsigt til, og indsigt og forståelse for, dettes betydning og indvirkning på hverdag, livsforløb og interaktion med andre mennesker.Vi arbejdede mod øget bevidsthed om bevidste og ubevidste mekanismer i vores liv med os selv og andre samt konkrete metoder, dels til eget brug - men også til brug i arbejdet med patienter.Arbejdet foregik dels som fællesundervisning, afvekslende med arbejde i mindre grupper med emner som: livscirkel, energikar, aflastning af livs-rygsækken, konflikthåndtering og mindfulness.Gruppearbejdet var tilrettelagt med udgangspunkt i egne oplevelser og livssituationer - hvilket var krævende og udfordrende, men samtidig gav dybde og indhold i hver enkelt session.Andendagens introduktion til musikterapi og livskraft via musik ved Tove var overraskende virkningsfuld og gav indsyn i musikkens muligheder og indvirkning på menneskesindetVores meget stedkendte og kompetente rejseleder Helene guidede os fra start til slut og sørgede for, at vi ikke blot var turister, men aktivt deltog, var til stede og fuldt ud oplevede, de meget veltilrettelagte dagsrejser.Kursusledelsen sørgede for at skabe en perfekt ramme om kursusdagene, og lokaliteten Gl. Avernæs med sin kombination af fantastisk smuk natur med skov, hav og højt til himlen, simpel properhed og veltilberedte og velsmagende måltider fik det hele til at gå op i en højere og meget harmonisk enhed.Ved evalueringen var der udbredt stemning for et resilienskursus del 2- hvilket afspejler det behov for fordybelse og øget indsigt i dette emne, som vi nok alle oplevede.Venlig hilsenDeirdre Nathalie Dufour, speciallæge i dermatologi