Protreptik, værdier og handlekraft

Lægens rolle er umådelig vigtig i det ultramoderne samfund. Gennem lægen møder patienten ”systemet” men også
et medmenneske, der kan gribe afgørende ind. Det er derfor altafgørende, hvordan lægen forstår og taler til patienten
og dette er en direkte funktion af lægens forhold til sig selv. 

Med protreptisk tilgang og transformative samtaler kan du få dine patienter - og dig selv - til at kigge indad, at tale
rigtigt, vigtigt og vægtigt med sig selv og dermed opnå en væsentlig kraftfuldhed med samtidig bevarelse og respekt
for det sårbare.

Du vil få redskaber, der vil udvikle din evne til dette i samspil med underviserne og andre kursister.

Formålet med kurset er, at du lærer: 
  
- At værdsætte de værdier, der oprindeligt førte dig til valget af din profession
- At erkende, hvordan du bedst formår at møde patienten, dér, hvor denne står, dvs. du lærer at udtrykke dit
  værdigrundlag med kommunikativ overbevisning og vægt.
- At være bevidst på de værdier og kriterier, hvor udfra du bedømmer patienten
- At afkode patientens eget værdigrundlag og agere på denne baggrund
- At tilskynde patienten til at fortælle den mest sande og den mest fremtidsrettede historie om sig selv
- At udvikle en forståelse af begivenheden som centrum i en fælles ”midte” tegnet af de fælles, eksistentielle vilkår,
  hvor du som læge er rede til at dele livserfaring med patienten, og netop ”tale fra midten”
- At blive udrustet til at kunne komme i dialog med selv de mest vanskelige patienter
- At fastholde en refleksiv forståelse af din egen måde at tænke, føle og handle på ved at kunne analysere virkningerne
  af dine handlinger på  patienten
- At optimere din handlekraft
- At styrke og raffinere ”phrónesis”, din dømmekraft, gennem en mere værdiorienteret brug af din erfaring
- At forøge din dialogiske varsomhed, nænsomhed og begivenhedssans

Undervisningsform
Hverken protreptik eller transformative dialoger kan læres alene gennem teori. Arbejdsformen kræver derfor demonstration
gennem tomands-samtaler i plenum, gennem deltagernes egen anvendelse af disse værdifokuserede og refleksive dialoger,
parvis eller i grupper. Undervisningen er derfor en blanding mellem oplæg fra kursusudnerviserne og forskellige øvelser og
samtaleformer.
Du tilbydes en personlig, privat samtale under kurset med én af underviserne.

Baggrund
Baggrunden for kurset er behovet for at øge evnen til at handle kraftigt med respekt for det sårbare ud fra egen indsigt.
Protreptik betyder "at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv", altså mod de basisværdier, de normer, idealer, 
drømmer og ideer, der har været indgangen til og grundlaget for dets identitet. I den protreptiske samtale ansporer og 
opmuntres den anden til at tage sin egen indre dialog alvorligt med henblik på både at forankre sig i dine værdier og forvandle
sit liv i egne billeder. Afgørende i forløbet er her ubesmykket at du kan og tør erkende hvad du gør, således at du kan have
maksimal kontrol over det, du vil gøre. Denne kontrol er kun mulig, når du har et afklaret forhold til den måde, hvorpå du taler. 
På denne baggrund kan du forstå dine patienter og ennem etisk fantasi for det, du siger og udtrykker med nærvær, autenticitet
og integritet som mål.

Kursussted
Norge
Kurset starter 1. dag med undervisning i konferencelokaler på færgen mod Oslo og kurset fortsætter dag 2 ved 
Holmenkollen/Normarka - lige uden for Oslo's centrum på det skønne historiske Lysebu Hotel 

Kursustidspunkt
28. august - 2. september 2023

Målgruppe
18 praktiserende læger.
Der er ikke mulighed for at tage ledsagere med.

Kursusgodkendelse
Kurset søges godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse. Der kan efterfølgende søges refusion på 
https://laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursusafgift 20.400 kr. og dertil kommer opkrævning for rejse/ophold til rejsebureau. 

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 16. juni 2023
Klik her for tilmelding

Undervisere
Ole Fogh Kirkeby, filosof, mag.art., dr.phil. professor emeritus i ledelsesfilosofi, forfatter, foredragsholder, konsulent
herunder for organisationer, supervisor for adm. overlæger, afd.sygeplejersker og praktiserende læger.
Reinhard Stelter, erfaren underviser, forsker, leder og foredragsholder indenfor psykologi, coaching, læring, udvikling, 
ledelse og livsstilsændringer. Han var en af de første i Danmark, som beskæftigedede sig med "coaching" og har skrevet flere
bøger, senest med mere fokus på "professionelle, frugtbare transformative dialoger".

Kursusledelse
Per Høgh, speciallæge i almen medicin, Lægerne Geels Plads - Virum
Anette Skov, speciallæge i almen medicin, Vesterbro Lægehus