Svimmelhed og funktionelle lidelser
Svimmelhed er et hyppigt symptom hos vores patienter, men er ikke nødvendigvis
hverken let at kategorisere eller behandle. Hvornår er svimmelhed forårsaget af
en somatisk eller psykiatrisk lidelse? Og hvornår er det en del af en funktionel lidelse?
 
Få mere viden og hjælp til at behandle dine patienter til disse to hyppige men til tider
svære symptomer/lidelser her på kurset i de enestående omgivelser på Kokkedal Slot,
Hørsholm.

    
Formål og indhold
første kursusdag styrkes lægens viden om udredning og behandling af de forskellige typer af
svimmelhed, samt de hyppigste typer af føleforstyrrelser med gennemgang af relevante
undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest, billeddiagnostik samt behandling i almen
praksis.
 
Kurset styrker lægens viden om relevant visitation til speciallægekollegaer og øvrige
samarbejdspartnere.
 
Kursusdagen tager udgangspunkt i neurologiske symptomer, som de ses hyppigt i almen praksis.
Aktiv deltagelse er det gennemgående metodiske tema. Kurset er således et værkstedskursus, hvor
deltagerne træner i relevant anamneseoptagelse og målrettet objektiv neurologisk undersøgelse og
differentialdiagnostiske overvejelser.
 
Undervisningen er baseret på håndplukkede cases, der præsenteres både mundtligt og som videoer,
simulationstræning, fælles diskussion - og en lille smule på teoretisk undervisning.
 
Anden kursusdag er helliget funktionelle lidelser med undervisning i at skelne somatiske, psykiatriske
eller funktionelle lidelser. Her får du viden om årsagssammenhænge, teori og helt praktiske håndgreb
til brug hos dine patienter med funktionelle symptomer.
 
Du får indsigt i, hvordan der behandles de centre rundt om i landet, som hjælper de patienter, som
er hårdest ramt.
 
Bliv klog på hvilke af dine patienter, som du kan hjælpe og hvilke som skal henvises videre, og hvad
du kan gøre i ventetiden.
 
Kursustidspunkt
11. - 12. maj 2023
 
Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 1 dags systematisk efteruddannelse og 1 dags selvvalgt. Ialt 2 dages kursusafgift
med aktivitetsnummer: 2023-0251.
Der kan efter kurset søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion
 
Pris
Kr. 9.300. Kursusprisen omfatter kursusafgift, forplejning og overnatning
 
Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 10. februar 2023
 
Undervisere
Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Helle Thagesen, Neurologisk Afdeling på Sjællands
Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor neuromuskulære sygdomme. 
Klinisk lektor og hovedkursusleder på specialeuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring,
også i relation til praktiserende læger.
Speciallæge i neurologi, Gry Tanum, afdelingslæge på neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital 
i Roskilde, samt tilknyttet Region Sjællands Afdeling i Køge for funktionelle lidelser.
Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin Gitta Trier, praktiserende læge i Kgs. Lyngby, tlf. 20988508,
Også kursusleder på LUF-kurserne "Resiliens", "Den gamle patient" og "Den ældre patient".
Bestyrelsesmedlem i LUF.
Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.