Patienten med hovedpine og svimmelhed

Hovedpine og svimmelhed
Nogle af de hyppigste,  men også nogle af de sværeste symptomer i praksis

Formål og indhold

Kurset styrker lægens viden om udredning og behandling af de forskellige typer af hovedpine, svimmelhed, samt de hyppigste typer af føleforstyrrelser med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest,  billeddiagnostik samt behandling i almen praksis. Kurset skal styrker lægens viden om relevant visitation til speciallægekollegaer og øvrige samarbejdspartnere.

Kurset tager udgangspunkt i neurologiske symptomer, som de ses hyppigt i almen praksis.

Aktiv deltagelse er det gennemgående metodiske tema.

Kurset er således et værkstedskursus, hvor deltagerne træner i relevant anamneseoptagelse og målrettet objektiv neurologisk undersøgelse og differentialdiagnostiske overvejelser.

Undervisningen er baseret på håndplukkede cases, der præsenteres både mundtligt og som videoer, simulationstræning, fælles diskussion - og en lille smule på teoretisk undervisning.

Kurset vil styrke dine færdigheder i at skelne mellem akutte tilstande og de tilstande, som kan ses an, samt mellem det, der kan håndteres i praksis, og det, der bør henvises til specialiseret neurologisk vurdering.

 

Kursussted
Kokkedal Slot, Copenhagen

Kursustidspunkt
5. - 6. maj 2022

Kursusgodkendelse
Kurset forventes godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse
Der kan søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: Kr. 9.300. Kursusprisen omfatter kursusafgift, 2-dagskursus med dagsforplejning, overnatning samt afbestillingsforsikring
Depositum: kr. 3.000

Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 4. marts 2022
Klik her for tilmelding

Undervisere


Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Helle Thagesen, Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor neuromuskulære sygdomme.

Klinisk lektor og hovedkursusleder på specialeuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring, også i relation til praktiserende læger.

 

Speciallæge i neurologi, PhD og afdelingslæge Charlotte Rath, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Kursusledelse


Speciallæge i almen medicin Gitta Trier, praktiserende læge i Kgs. Lyngby, tlf. 20988508, e-mail.

Også kursusleder på LUF-kurserne "Resiliens", "Den gamle patient" og "Den ældre patient". Bestyrelsesmedlem i LUF.

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.