Palliation til patienter med organsvigt

Palliation til patienter med organsvigt

Baggrund
Den palliative indsats i Danmark er styrket gennem de seneste 10-20 år. Samtidigt ser vi at patienter med andre livstruende sygdomme end kræft slet ikke får samme tilbud til palliativ indsats som kræftpatienterne, hverken på basalt eller specialiseret niveau, selv om behovet for lindring er det samme.

Der er stort behov for viden om palliation ved andre sygdomme end kræft og på dette kursus fokuserer vi på 5 livstruende medicinske sygdomsgrupper - nyresvigt, neurologisk sygdomme, demens, lungesvigt/KOL og hjertesvigt. Vi har også fokus på de generelle principper i palliativ behandling.

Undervisningen vil være vekslende katedral, interaktiv og i grupper og til en stor del case-baseret.

Vores underviserne er to almen medicinere med fagspeciale i palliativ medicin og tre fagspecialister fra relevante medicinske fagområder med særlig interesse for palliativ indsats.

Kursets formål og indhold
At praktiserende læger bliver bedre til at identificere patienter med palliative behov og lindre symptomer hos patienter med livstruende medicinske sygdomme. At forbedre samarbejdet mellem sektorerne.

Undervisningsmetoder
Undervisningen vil være vekslende katedral, interaktiv og som gruppearbejde. Undervisningen er for en stor del casebaseret.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin og specialist i palliativ medicin Anna Weibull,  Diplom fra NSCPM 2007 og praktiserende læge i Granaa i 23 år.

 

Kursusstedet
Hotel Hesselet, Fyn

Kursustidspunkt
16. - 17. september 2021

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 1 dags systematisk og 1 dags selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2021-0288. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursusafgift: 10.200 kr.
Depositum kr. 3.000

Tilmelding
Kurset er aflyst

Undervisere


Overlæge, Ph.D. Vibeke Brogaard Hansen, Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

Overlæge, Lena Helbo Taasti, Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Praktiserende læge Thomas Gorlén, Lægerne Søborg Torv, Diplom fra NCSPM 2011

Specialeansvarlig overlæge Anders Løkke, Medicinsk Afdeling, Vejle, Sygehus Lillebælt

Speciallæge i almen medicin, Anna Weibull, Diplom fra NCSPM 2007
Praktiserende læge i Grenaa i 23 år.