Når læger leder sammen – kursus

Når læger leder sammen - Opsamlingskursus
- Et ledelseskursus for læger i kompagniskaber 

Baggrund for kurset
Der har længe været stort ønske fra tidligere kursister, at der blev afholdt et opfølgningskursus på det populære kursus: Når læger leder sammen, så nu har LUF glæden af at kunne udbyde dette opsamlingskurset.

Kender I det her?
Mindste fællesnævner i lægegruppen bliver overliggeren?
Problemstillinger sendes til hjørnespark?
Evindelige diskussioner dukker op, men uden resultat?
Personalet efterspørger fælles linje og holdning?
I sætter flere skibe i søen, end I kan holde flydende
Den oprindelige gnist, der første jer sammen, er ved at blegne
Flere og flere praksis har flere ligestillede ejere. Nogle gange kan der ligefrem være flere 'høvdinge' end 'indianere'! Det at lede en virksomhed er en udfordring, som ikke bliver mindre af at flere skal gøre det sammen. Det stiller helt særlige krav til de pågældende: Mulighederne er store, men faldgruberne åbenlyse.

Formål
At skabe en mere dynamisk og samstemt ledergruppe
At opnå bedre resultater sammen (herunder at få mere tid til kerneydelsen: at være læge for sine patienter).

Kursets indhold og form
Vi vil resumere hovedelementerne fra kursus 1, arbejde med nye perspektiver på det at lede sammen på den effektive og velfungerende ledergruppe (hvad siger den nyeste forskning om sådanne ledergrupper?) og der vil være mulighed for at arbejde med konkrete ledelsesmæssige problemstillinger - enten internt i ledergruppen eller i forhold til klinikken. Der vil endvidere indgå øvelser, der udfordrer ledergruppens evne til problemløsning, samarbejde, kommunikation og beslutningstagen.

Også på dette 2'er kursus er det et krav at alle kompagnoner kommer med, det behøver dog ikke være de samme som sidst. Nye kompagnoner som ikke har fået lavet en Jungs Type Indikator-profil skal på forhånd have lavet en sådan.

Prework Inden kursusforløbet udsendes JTI profil til nye kompagnoner, som skal udfyldes inden kursusstart (forventet tidsforbrug 10-20 minutter). Deltagerne skal være villige til at lade kolleger se deres egen profil.

 

Kursussted
Thaisen Hus, Fyn

Kursustidspunkt
Den 19. - 20. marts 2021

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 2 dages selvvalgt efteruddannelse (1 dags kursusafgift og 1 dags tabt arbejdsfortjeneste).  Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion under aktivitetsnummer: 2021-0179.

Pris
Kursus
: Kr. 11.500
Depositum: Kr. 1.600

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet med venteliste 
Klik her for opskrivning til venteliste

Undervisningsmetoder
Gruppearbejde (mest med dine kompagnoner) og praktiske øvelser, kombineret med katedral undervisning og oplæg fra underviser.

Målgruppe
18 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Læs anmeldelser fra 3-dages kurset her

Underviser


Chefkonsulent og læge Ulrik Lange, Chefkonsulent og partner i konsulenthuset Cubion A/S.
Ulrik Lange har gennem en årrække arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både små og store organisationer. Har gennemført talrige lederudviklingsforløb, herunder for praktiserende læger og tandlæger.
Har bred erfaring med almen praksis, dels i form af opgaver indenfor efteruddannelse (den smågruppe-baserede efteruddannelse, træning af gruppeledere og vejledere, uddannelse af tutorlæger m.m.) dels i form af deltagelse i en række udviklingsprojekter i almen praksis.

Kursusleder


Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, e-mail
Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon Lægerne Geels plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne "Dermatologi i praksis" og "Den diagnostiske udfordring i almen praksis".