Motivation, træning og kost – en proaktiv vej til et godt helbred

Motivation, træning og kost - en proaktiv vej til et godt helbred

Baggrund, formål og indhold
Hvordan sikre vi os at vores patienter er motiveret og holder motivationen og ikke taber den på vejen…… Hvem samler den op? Og hvordan hjælper vi med at fastholde motivationen?

Og hvad med din egen motivation?  Hvordan finder du den og fastholder den så den ikke pludselig er væk?

Ofte ønsker vi at rådgive vores patienter om betydningen af fysisk aktivitet og kost. På dette kursus får vi redskaber til at kunne give en individuel vejledning til

  • Vores kronikere der ønsker selv at kunne reducere deres risiko for mulige senkomplikationer.
  • De patienter der ønsker vægttab for at øge livskvaliteten og sundheden.
  • De patienter der ønsker en forbedret kondition
  • Samt de ældre og skrøbelige patienter – der ønsker at kunne klare sig selv længst muligt.

 
På kurset arbejdes der med at øge vores indsigt i motivation, træningsfysiologiske mekanismer og kostrådgivning.

Patienternes baggrund veksler fra den inaktive, til motionisten, elitesportsudøveren til patienten med kronisk sygdom og uanset formål og baggrund har alle et individuelt behov for rådgivning. Målet er brugbar viden til direkte anvendelse i vores hverdag med patienter.
 
Målgruppe
22 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursusledelse
Praktiserende læge Charlotte Vogelhofer og læge Allan Butans Christensen

Kursusstedet
Hotel Nazionale San Remo, Italien

Kursustidspunkt
2. - 7. maj 2022

Kursusgodkendelse
Kurset godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursusafgift: 20.600 kr. samt rejse/ophold til rejsebureauet. Kurset er inkl. fuldpension.
Depositum 2.000 kr.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist, den 2. januar 2022
Klik her for tilmelding.

 

Undervisere


Søren Lavrsen, lektor, cand.scient. Idræt og Molekylær Ernæring

Henning Langberg human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). Henning Langberg var med til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor forskningsgruppe omkring senevæv og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation ( www.sundhedsmotivation.dk).
Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor ved Københavns Universitet. I tillæg er Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling. Henning Langberg har publiceret mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler