Anmeldelser fra kurset Manden - i teori og praksis

2019 - Kreta

Hvorfor står mænds selvrapporterede helbred i stærk kontrast til det uomtvistelige efterslæb i levealder i sammenligning med kvinder både indenfor, men især på tværs af socialgrupper?Dette emne blev indgående behandlet, og ”Hvordan mænd møder sundhedsvæsenet og Hvordan sundhedsvæsenet så møder mændene” var den vigtigste take-home for mig fra dette glimrende kursus.Herudover bød kursus på vekslende emner indenfor bl.a. Kommunikationsstrategier, Sexologi, Infertilitet samt naturligvis den store Urologipakke hvilket gjorde, at dagene fløj af sted. Kurset var en fin blanding af oplæg, cases, spørgerunder, ”nabo”-diskussioner et enkelt veludført rollespil og givende pausesnak.Underviserne er dygtige formidlere og yderst kompetente på deres områder, meget imødekommende ved spørgsmål, både ad hoc og i pauserne.Rent praktisk præges kurset af en rutineret kursusledelse, afviklingen gik glat, relevant indplacerede pauser – og pauseforplejning i topklasse.Hotellet ligger i en lille fredelig by, godt 20 m fra dejligt badevand med gode værelser. Der lægges op til inkluderende samvær, så selvom kursusholdet både bestod af mange der var alene af sted og flere der var af sted sammen fra samme praksis, oplevedes det for mig aldrig svært at finde nogen at spise ude med – men også fint med plads til ønsket alenetid, vandre-, løbe- og svømmeture.Jonas Hald

2018

Lige hjemvendt fra en uge på Kreta, klogere på manden i teori og praksis. Kurset giver indsigt i de udfordringer, der er ved diagnosticering og behandling af mænd. Sætter fokus på det paradoks, at mænd har større sygelighed og højere dødelighed end kvinder, men vurderer selv deres helbred som godt. Psykolog Svend Aage Madsen leder os igennem manden gennem tiderne og de udfordringer, der er gennem livet fra unge mænd- fædre- til den gamle mand krydret med sociologiske betragtninger, og nye måder at betragte mandens sygdomme på. Undervisningen veksler fint mellem det mere psykologiske aspekt og de mere hardcore urologiske lidelser meget fint præsenteret af Erik Højkjær Larsen, så alle bliver opdateret på det urologiske område. Astrid Højgaard leverer spændende oplæg om sexualiteten hos mænd i alle aldre og de forskellige udfordringer ved sexuelle dysfunktioner. Kurset giver samlet et nyt og mere nuanceret syn på manden som patient, som helt klart kommer vores mandlige patienter til gode.Så er det et ekstra plus, at kurset foregår i dejlige omgivelser med mulighed for at nyde det omgivende land og vand, samt at man har rig lejlighed til at få talt med kollegaer fra alle dele af landet.Irene Høgsbro, Tarm

2016, Almyrida, Kreta

Det er nu aften på næstsidste kursusdag, og jeg og 18 andre kursusdeltagere er efterhånden rigtig godt rustede til at tage imod de kommende års lange række af mandlige patienter, der enten på eget initiativ (eller ægtefællens) møder op men vi vil samtidig have blikket rettet mod alle de mænd som vi sjældent eller aldrig ser.Manden som patient er i løbet af 5 kursusdage blevet vendt og drejet, fra alle de tankevækkende epidemiologiske data, manden med de kroniske sygdomme, manden som far, mandens komplicerede og udfordrende urologi til konkrete og meget brugbare sexologiske råd.Kursus er meget kompetent bemandet med urolog, sexolog og psykolog der i fællesskab og med stort engagement underviste og for det meste kunne styre de diskussions- og spørgelystne deltagere.Kursus afholdtes som internat i en lille og meget fredelig by på Kretas nordkyst hvor den beskedne størrelse på både by og hotel har givet de bedste rammer for kollegialt samvær.Kursus har sin altovervejende berettigelse i det faktum at mænd generelt lever kortere end kvinder og at mænd inden for stort set alle sygdomskategorier har en mortalitet der er større end kvinders. Kursus gav ikke løsningen på denne store udfordring og svaret ligger nok heller ikke lige om hjørnet, men der er ingen tvivl om at vi alle tager hjem med øget opmærksomhed på Manden - i teori og praksis.Hasse Christensen
April i år valgte min mandlige kompagnon at sælge sin andel af praksis til en kvinde, således at vi nu er en 3 ”kvindes ” praksis. Vi havde selvfølgelig overvejet, om det ville få betydning for patientsammensætningen. For at opruste min viden om mænd, valgte jeg at tage på kurset: Manden - i teori og i praksis.Jeg havde haft en lille snert af betænkelighed for om kurset ville være søgt af mænd i navlebeskuende diskussion om egen seksualitet. Lad mig slå fast med det samme, at det ingenlunde var tilfældet.17 kursister, 7 kvinder og 10 mænd, drog til Naphlion på Pelepones for i løbet af en uge at blive klogere på mænd, myter om mænd, mænds seksualitet, mænds fysiske sygdomme og mænds reaktion på kriser, depression, fadderskab, og alderdom.En rød tråd gennem ugen var: Vi tror, vi forstår mænd, men gør vi?I hvert fald er vores prioriteringer og synliggørelse af svage grupper af mænd i hverdagen svære at få øje på.De 3 undervisere:Kaare Christensen professor dr. med, Syddansk Universitet.Peter Lyngdorf, overlæge androlog og sexolog, Centralsygehuset Nykøbing F.Svend Aage Madsen, chefpsykolog, ph.d. klinikchef, Rigshospitalet.var alle formidable. De var velforberedte, entusiastiske og til tider provokerende, hvilket medførte mange gode og afklarende diskussioner.At de står for 3 så forskellige fagområder, er så absolut med til at give en større totalforståelse. Jeg synes det er befriende for en gangs skyld at få lov til at bevæge sig væk fra guidelines og behandlingsmål - og så gå et skridt bagved og se på de sociale, psykiske, fysiske og epidemiologiske aspekter. Det giver næring til i hverdagen at følge guidelines og behandlingsmål, men også indsigt i at der er områder, hvor guidelines ikke rækker.Undervisningen var foredrag afbrudt af diskussioner og lidt gruppearbejde. En passende blanding.Emnevalget kan altid diskuteres, men ugen var så pakket, at jeg ikke synes der var plads til mere.Kursusstedet, Naphlion, Pelopones i Grækenland er for mig et hit. Der var også tid til afslappende vandre- og badeture. samt en fælles tur til Epidaurus, hvor vi havde en græsk, meget beleven guide, der bl.a. fortalte om græske fædre og mænd i mytologienManden - i teori og i praksis er i høj grad anbefalelsesværdigt og bedømt ud fra evalueringen, er jeg sikker på, at mine 16 medkursister vil mene det samme.Tak til de 2 kursus ledere Jørgen B. Jensen og Leif Skive for det store arbejde, de har lagt i at få et så gennemarbejdet kursus på plakaten hos LUF.Karen SchouHolstebro

2011

”Manden – i teori og i praksis” – Kreta, Grækenland uge 37, 24 kursister – 9 mænd og 15 kvinder – mødtes i Almyrida, Kreta til undervisning om mandens sygdomme, om det der kendetegner mandens sundheds- og sygdomspsykologi – og om det, der er særligt for manden, som bruger af sundhedsvæsnet.De 4 undervisere:Carsten Hendriksen, overlæge, dr. med., Institut for Folkesundhedsvidenskab & Herlev HospitalEllids Kristensen, psykiater, lektor, overlæge ved Sexologisk Klinik, RigshospitaletSvend Aage Madsen, psykolog, ph.d., klinikchef og chefpsykolog, RigshospitaletJørgen Nordling, overlæge, professor, dr. med., Urologisk afdeling, Herlev Hospitalvar alle uhyre vidende og engagerede.Emnerne var meget relevante for den praktiserende læge – såvel mandlig som kvindelig. Og den ekstra dimension – at udgangspunktet var manden som køn – gav mulighed for nye perspektiver på kendte emner.Undervisningen var katedral – med rigelig plads til diskussion og deltagerinvolvering – afvekslende med gruppearbejde. Netop gruppearbejdet gav basis for refleksion over egne holdninger og egen praksis – og inspiration til at tænke nyt.Kursusledelsen – Jørgen B. Jensen, Rungsted Kyst og Leif Skive, overlæge, Privathospitalet Hamlet, Sundhedscenter – var kompetent og aktiv.Ved evalueringen var der mange roser til undervisere og kursusledelse – og stor tilfredshed med kursets indhold og forløb.Kursusstedet er vidunderligt!Alt i alt et inspirerende kursus, som jeg varmt kan anbefale.Susanne Surlykke, Ølstykke