Kvinden – i teori og praksis

 

Kvinden - i teori og praksis

Baggrund

LUF-kurset "Manden - i teori og praksis" har nu med succes været afholdt i en årrække, og det er derfor nu naturligt at følge op med et kursus, som fokuserer på kvinden. I dette kursus vil vi dog ikke kun beskæftige os med den kvindelige patient, men også se på de særlige forhold, der gør sig gældende, når lægen er en kvinde - hvis der da er "særlige forhold"?

Kvinder konsulterer den praktiserende læge langt hyppigere end mænd. Er der tale om et overforbrug, eller er det netop en af årsagerne til, at kvindens gennemsnitslevealder er højere til trods for, at hun fra naturens side har dårligere kort på hånden.

Kvinders sygdomsmønster - herunder bl.a. "ondt i livet", de nye "sygdomme", nogle kvinder udvikler sig fra "terrængående kampmodeller til klimakterielle kramper" - er alt dette myter eller fakta? Hvordan præsenterer kvinden sine symptomer i konsultationen?

Har den kvindelige praktiserende læge særlige stærke eller svage sider?
Hvordan fungerer hun som leder og kollega?
Særlig udsat for stress - "hvordan tackler Jane Tarzansyndromet?"

Kursets formål

Det overordnede formål er at anskue kvinden fra en biologisk, en psykologisk, herunder også sexologisk og en social synsvinkel med henblik på at afklare, hvilke problemstillinger vi kan møde hos den kvindelige patient.
Hvorledes præsenterer kvinden sine bekymringer og symptomer i klinikken?
Er der et specielt psykologisk kontaktmønster, som lægen skal kende? Ændres det med alderen?

Kursussted
Kreta - Almyrida Resort (alternativt Danmark afhængigt af coronasituationen).

Kursustidspunkt
4. - 11. september 2021 (Kreta) (alternativt den 6. - 10. september 2021 i DK)

Kursusgodkendelse
Godkendt som 5 dages selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2021-0308. Der kan søges refusion på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: Ca. kr. 21.800 omfattende kursusafgift, pauseforplejning, velkomst- og afslutningsmiddag, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Rejse: Ca. kr. 8.500, omfattende rejse og ophold med kvartpension og afbestillingsforsikring for rejse og ophold.
Depositum: kr. 2.700.

Evt. DK-kursus sted ikke endeligt afklaret - følger snarest.

Tilmelding
Kurset er aflyst

 

Undervisere


 

Professor, overlæge, dr. med. Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital, Jan Blaakær.

Jan Baakjær er ekspert i gynækologiske kræftsygdomme og har forsket inden for dette område, særligt i æggestokkræft, men også i livmoderhalskræft og sygdomme relateret til HPV-virus i de seneste 23 år. Han var en af de meget aktive til at tage initiativ til de to hidtil største danske gynækologiske forskningsprojekter, nemlig Malova-projektet og Mermaid-projektet, som begge fokuserer på kræft i æggestokkene. Jan Blaakær står desuden står bag en lang række forskningsartikler. Jan Blaakær fik sin lægeuddannelse fra Odense Universitet i 1982, blev speciallæge i gynækologi og obstetrik i 1991 og skrev doktordisputats om æggestokkræft i 1998.
Han har været vicepræsident og præsident for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og rådsmedlem i European Board and College of Obstetrics and Gynaecology 1995.

Ditte Trolle, speciallæge i kvindesygdomme og fødsler, tidligere overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Ditte Trolle har gynækologisk endokrinologi som sit særlige interesseområde og har bl.a. forsket inden for PCOS. Arbejder siden 2014 som konsulent, underviser og forfatter. Hun har i flere år undervist i gynækologi på specialekursus i almen medicin og er en af redaktørerne på de gynækologiske vejledninger på sundhed.dk. Hun er også adjungeret lektor i sexologi ved Aarhus Universitet og underviser medicinstuderende i klinisk sexologi. Hun har (indtil videre!) skrevet bogen Sex efter 50, en Tænkepause om sex samt et par lærebogskapitler om sexologiske emner.

Klinisk psykolog, Anette Skriver Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter

Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger. Har i den sammenhæng arbejdet med særlige udfordringer i forhold til kvinder og sygdom.
Herudover er særlige interesseområder: Tværfaglig behandling, livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.


www.anetteskriver.dk

Kursusledelse


Speciallæge i almen medicin Nadia Østerlund Schmidt
Praktiserende læge i Værløse siden 2017. Klyngeformand og plejehjemslæge.

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail.

Mangeårig erfaring i kursusledelse og undervisning af praktiserende læger i Lægeforeningen, LUF og i specialeuddannelsen på Københavns Universitet. Er i LUF aktuelt desuden kursusleder på kurserne "Kvinden - i teori og praksis", "Manden - i teori og praksis", ”Børn og unge og den svære pædiatri” og "Krop og psyke i bevægelse". Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".