Anmeldelser fra kurset Kvinden - i teori og praksis

2019

Kurset i kvindesygdomme beskæftiger sig med kvinden i alle livsfaser. Fra den lille pige over teenageren til den voksne og gamle kvinde. Skift i disse livsfaser går som en rød tråd gennem kurset, der beskæftiger sig med både eksistentielle, psykologiske, gynækologiske og sexologisketemaer.Formidlingen sker af særdeles dygtige undervisere, der både har inspireret, oplyst og ofte rørt os. Kurset finder sted i smukke, indbydende omgivelser og levner masser af tid til refleksion og sparring med gode kolleger. Der lægges også op til refleksioner over kvindens lægerolle i praksis, og det har været berigende at få både mandlige og kvindelige lægers syn på dette.Der har været arrangeret masser af fælles aktiviteter og både undervisere og kursusledere har været engagerede og deltagende.Jeg kommer hjem med både større viden samt fornyet energi og lyst til lægelivet.Kan varmt anbefales!Pernille Woidemann Bak

2018

Kurset er godt og rammerne er flotte. Kurset hedder kvinden og er undervisning i kvinden fra ung pige til den aldrende kvinde.Som mand kunne jeg få svedeture, når kvinder i overgangsalderen kom og ville have hormonpiller hjemme i praksis. Dette emne og mange andre praksisrelevante temaer blev gennemgået af tre meget kompetente undervisere. Kurset kan anbefales til mænd, der gerne vil blive klogere på det andet køn gynækologisk, sexologisk og psykologisk.Vi var 5 mænd på dette års kursusMorten WolfLægerne HesselagerSkolevej 31-33, 5874 Hesselager

2017

Igen et veltilrettelagt, relevant og godt kursus fra LUF.Alt fungerede, overskuelig transporttid til kursussted. Skønt fredeligt velbeliggende, rent og hyggeligt hotel/kursussted med den mest fantastiske udsigt og direkte til havet.Der er mange ting, der kan fremhæves:Særdeles god pauseforplejning.Engagerede kursusledere både i forhold til at holde en rød tråd i undervisningen og gode til i "fritiden" at arrangere fælles ture op i baglandet eller til Rethymnon til ikke på forhånd programsat fællesspisning.Relevante emner, for almen praksis.Engagerede yderst kompetente undervisere, der samtidig formåede at have almen praksis' vinkel på også. Der var en god variation i undervisningsmetoder, en god blanding af katedral undervisning, gruppearbejde, lidt rollespil, øvelser i små og større grupper - og ikke mindst god mulighed for at få en diskussion i gang, og god mulighed for refleksioner fra alle sider.Positivt at et kvindekursus handler om hele kvinden og hele kvindelivet fra barn til voksen og den ældre kvinde. Der var både det hardcore faglige med gynækologien, men også givtigt med fokus på forskelligheden af patienttyper, lægetyper og det at se på kvinden fra mange vinkler.Ærgerligt, at der kun var een mandlig kursusdeltager, der fandt kurset så relevant, at han tilmeldte sig det. Men godt, at han også var der.Hermed en opfordring også til mandlige kollegaer, om at tilmelde sig dette fagligt og samarbejdsmæssige meget relevante kursus - der tilmed holdes et fantastisk smukt og fredeligt sted på Kreta.Anne AstrupLæge i Nr. Åby

2016

Med lidt umiddelbar skepsis overfor kursustitlen, meldte jeg mig alligevel med en veninde-kollega til dette kursus på Kreta. Kurset er bestemt målrettet til såvel den kvindelige som den mandlige praktiserende læge, som ønsker at blive klogere på den kvindelige patient i.f.t. en bred vifte af temaer; gynækologi, sexologi og ikke mindst de psykologiske aspekter og kommunikative udfordringer, der kan være i mødet med den kvindelige patient.En af kursets største styrker er den tværfaglige undervisning, som på en sammenhængende og varieret måde bidrager til i højere grad at forstå og forklare "den hele kvinde", hvor sammenhængen mellem psyke og soma bliver belyst tydeligere.Man får en bred (men naturligvis ikke en komplet) gennemgang af de vigtigste gynækologiske emner, herunder også særlig aktuelle temaer. Styrken er her at underviseren både har lang, bred og specialist-erfaring, men også et imponerende overblik over aktuelle og tidligere forskningsresultater.I.f.t. sexologien var det væsentligste udbytte for mig en "af-tabusering", og således et skærpet fokus på i højere grad at lade det blive en naturlig del af konsultationen, og dermed få indsigt i, og mulighed for at få afhjulpet ofte tabu-belagte vanskeligheder for den enkelte og i forholdet. At se det som et muligt symptom og "termometer" på evt. "anden sygdom" eller vanskeligheder. Derudover også at blive bekendt med de behandlings- og henvisningsmuligheder, der eksisterer.De psykologiske temaers kompleksisitet omkring kvinden fra ung til gammel, herunder kommunikation, sygdomsadfærd- og opfattelse bliver på en meget fin, humoristisk måde præsenteret mere forenklet, iblandet en cocktail af filmklip, små meget illustrative mindfullnes-øvelser og personlige erfaringer.Indhold og fysiske rammer går godt hånd i hånd. Det lidt mindre hotel lige ud til Middelhavet i udkanten af en lille by, samt den semi-meditative atmosfære skaber de perfekte rammer for faglig fordybelse, kollegial fællesskabsfølelse samt ikke mindst et personligt energi-boost og en "klarhed" til at tage hånd om din kvindelige patient.Pernille von Wallfeld, praktiserende læge i Hillerød.

2016

Med et hverdagsliv sammen med min hustru og vores fire døtre samt en klinik med 13 aktører, hvoraf næsten alle er kvinder, forekom kursus om kvinden, som en bydende nødvendighed. I 2015 deltog jeg i kurset "Manden - i teori og i praksis" med stort udbytte, og med samme koncept var det oplagt at tage på kurset om kvinden.Kursus blev ledet af 2 garvede engagerede aktører (Jørgen B. Jensen, praktiserende læge og Leif Skive, speciallæge i almen medicin, idrætslæge).Lokaliteten var ubeskrivelig skøn i rolige omgivelser direkte ud til Middelhavet i den lille by Almyrida på Kretas nordkyst. Huser kun 76 fastboende i vinterhalvåret. Lokaliteten medførte rig mulighed for at lade tanker og følelser vokse og flyde frit.Undervisningen var katedral med talrige seancer med diskussioner i grupper eller to og to imellem og fælles diskussion af tema efterfølgende.Anette Skriver, klinisk psykolog, førte os på fineste vis gennem nogle af kvindesindets filurligheder. En meget nærværende undervisning krydret med brug af personlig både glæde og smerte, som middel til at forhøje retentionen af det sagte. Et af mange statements: "Det er ikke dine følelser, der fucker dit liv op. Det er det, du gør for ikke at mærke dem".Jan Blaakær, professor og overlæge i gynækologi, opdaterede os indenfor en lang række gynækologiske problemstillinger. Meget vidende, opdateret, humoristisk og anerkendende. Undervisningen ligeledes krydret med erfaringer fra det personlige liv medførende høj grad af retention. Opdatering indenfor HPV-vaccination. Lærerig gennemgang af +/- ved substitutionsbehandling med hormoner.Ellids Kristensen, psykiater, sexologisk overlæge, gennemgik en række sexologiske problemstillinger bl.a. med udgangspunkt i de forskellige livsfaser. For mit eget vedkommende tilkom der ikke så meget nyt. Dette jo givetvis farvet af, at jeg året før havde hørt samme underviser på "Mandekursus". Mange af indlæggene var naturligt nok gengangere, da problemstillingerne i sagens natur oftest knytter sig til livet mellem kvinde og mand. Det vigtige i, at vi som læger tør spørge ind til eventuelle seksuelle problemstillinger, blev meget fint tydeliggjort.Samlet set et kursus som jeg varmt kan anbefale til kolleger. Underviserne var særdeles selvkørende.Som et kuriosum kan nævnes, at hovedparten af de mandlige deltagere valgte fridagen til at gå den smukke 18 km lange tur gennem "Samariakløften", hvorimod en større delegation af kvinder valgte at tage til en af de større byer og shoppe lidt.Læge Claus Orloff Juhl

2015

I 2014 deltog vi i kurset ” Manden - i teori og i praksis”. Et fremragende kursus, holdt i meget smukke omgivelser. Så da vi kom hjem, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om at vi måtte af sted igen.Nu var det den kvindelige patient, det gjaldt. Et yderst veltilrettelagt kursus.Ledet af meget kompetente og engagerede kursusledere.Undervisning på højt fagligt niveau, leveret af dygtige, velforberedte undervisere, hvor alvor og humor var fint afstemt. Meget inspirerende og yderst praksisrelevant.Lokaliteten kan ikke vælges bedre. Vores eget lille hotel, 50 m fra vandkanten, på Kreta's nordkyst. Personalet venlige og imødekommende. Forplejningen i top.Kvinder går mere til læge end mænd. Gynækologi og den kvindelige smertepatient fylder meget i almen praksis. Så derfor kan det undre, at så få mænd deltager i kurset. Måske skal årsagen søges i kursets titel ” Kvinden i praksis - som patient og som læge”. Man kunne overveje at ændre titlen, så vores mandlige kolleger får lyst til at deltage i dette veltilrettelagte kursus. Forslag " Min kvindelig patient" eller " Kvinden i teori og i praksis".Alt i alt et kursus som varmt kan anbefales til både mandlige og kvindelige praktiserende læger.Elke Baurichter og Elsebeth Lindegaard
I uge 40 drog 26 kvindelige kursister samt 3 kvindelige undervisere, samt de to mandlige kursusledere Leif Skive og Jørgen Jensen til den lille landsby, Almyrida, på Kretas nordkyst.I den følgende uge blev vi med sikker hånd ført gennem kvindens og kvindelivets faser, facts, myter og krinkelkroge af psykologen Annette Skriver, gynækologen Anette Peen og sexologen Ellids Kristensen.Ingen af vi 26 kursister havde før været på et rent kvindekursus, og det var fra kursusledelsens side slet ikke tænkt som sådan primært. Men samtlige deltagere gav udtryk for efterfølgende, at det havde været med til at gøre kurset ret unikt såvel under selve kurset som i fritiden.Undervisningen foregik hovedsageligt i plenum men også i grupper og foruden de mere hardcore facts udi gynækologien og sexologien blev de mere "bløde" sider og værdier hos såvel den kvindelige patient i praksis som den kvindelige læge vendt. Vi blev af Anette Skriver flot introduceret til en nyere gren af kognitiv terapi, ACT ( Acceptance, commitment Therapy), hvilket var både spændende og tankevækkende.Alt foregik i en åben, varm og god atmosfære med mange spændende diskussioner og ikke mindst megen moro. Såvel undervisere som kursusledere var engagerede og velforberedte.Kurset kan absolut varmt anbefales, og jeg forestiller mig da også at mandlige læger Vil kunne have glæde af kurset.Annette Vibæk LundPraktiserende ( kvindelig :) ) læge i Risskov