Krop og psyke i bevægelse – i medgang og modgang

Krop og psyke i bevægelse - i medgang og modgang

Baggrund
Livet i vores del af verden er fyldt med muligheder. Muligheder, der gør at den enkelte kan leve et langt og værdifuldt liv.
Det lyder enkelt, men er det åbenlyst ikke, idet vi ser et stigende antal mennesker med komplekse symptomer. Symptomer der vidner om, at både krop og psyke lider: Kroniske sygdomme, med bl.a. med baggrund i usund livsstil - fysisk og psykisk - både blandt voksne, unge og børn.
Noget gør, at vi komplicerer vores liv, så den enkle, direkte vej mod balance og værdifuldhed bliver kompliceret og fyldt med nødløsninger/flugtveje, der gør det potentielt sunde liv usundt både for legeme og sjæl.
"Noget" sker - bedst som det går der ud ad.
Vi står famlende overfor ulykken, forandringen, overfor lidelsen, selv om det er et livsvilkår, og ikke en undtagelse, der rammer den uheldige.

Kursets formål og indhold
Når krop og psyke lider, henvender vi os til lægen, der ser et stigende antal mennesker med komplekse symptomer, der udspiller sig i krop og psyke. I klinikken udfordrer kompleksiteten os, fordi den kræver noget andet end den strengt lægefaglige diagnosticering og behandling. Mange af disse henvendelser rummer muligheden for intervention - bl.a. via konkrete tiltag i forhold til patienternes egen indsats med fysisk aktivering og kommunikative forløb hos egen læge. Her igennem kan vi forebygge/undgå psykisk fastholdelse i et diagnosesystem som "gør" patienten til en klient/patient hvor tidlig intervention og anden indsats kunne have friholdt patienten fra at blive en "social klient" og dermed stigmatiseret som "vanskelig" patient med uløste, ofte psykologisk betingede problematikker.
Mange af disse problemer vil kunne forebygges/håndteres ved hjælp af dette kursus' værktøjer.
Med krop og psyke som omdrejningspunkt sættes fokus på livets kriser.
Hvordan møder vi kriserne i klinikken, og hvordan bliver vi bedre til at vejlede patienten?
Hvordan møder vi kriserne/ lidelsen hos os selv, og hvordan bliver vi bedre til at tackle egne udfordringer?
Med et teoretisk udgangspunkt i kroppen og psyken vil kurset gennemgå essentielle livs- og udviklingskriser: Deres opståen, vedligeholdelse og transformering til komplekse problemer og sygdomme for krop og psyke.
Kurset vil give praktiske strategier, idéer og løsninger på, hvordan man kan påvirke og støtte patienterne til at håndtere udfordringer hensigtsmæssigt, så balance bibeholdes eller genoprettes, når kriser og lidelse opstår.
Kurset vil samtidig give deltagerne mulighed for at arbejde med, hvordan man selv kan ændre eller forbedre egne adfærdsmønstre i forhold til at leve med kroppens og psykens lidelser og udfordringer livet igennem - og derigennem blive bedre egnet til at forstå, kommunikere og vejlede den psykisk truede patient - før patienten bliver fastlåst i vores diagnosesystem med den tilhørende sygeliggørelse.
Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser - hele tiden med en vekselvirkning mellem et kropsligt og mentalt fokus. Kurset vil endvidere veksle mellem at rette fokus på rollen som behandler og fokus på egne erfaringer.

Undervisningsmetoder
Kursusafviklingen vil være dynamisk med skønnet tidsforbrug på 50 % af tiden baseret på gruppearbejde og egen aktivitet; andre 50 % vil være konfrontationsundervisning; men da kurset ert nyt, vil vi tilpasse fordelingen mellem katedral undervisning og egen-læring, med størst mulig vægt på sidstnævnte.
Undervisningen er opbygget omkring kursets tema, hvor der arbejdes med kursisters egne cases suppleret med cases fra undervisernes hverdag, som afspejler henvendelses- og henvisningsproblemer fra egen praksis.

Kursussted
Hotel Spa VillAlba - Tenerife

Kursustidspunkt
31. oktober - 7. november 2021
Evt. 30. oktober - 6. november 2021

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt som 5 dages selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2021-0017.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Kursuspris og ophold: 24.200.  Hertil kommer opkrævning til rejsebureau for rejse/ophold.
Depositum 2.600

Tilmelding
Kurset er fuldtegnet med venteliste
Klik her for opskrivning til venteliste

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Læs anmeldelse

Undervisere


 

Henning Langberg human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). Henning Langberg var med til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor forskningsgruppe omkring senevæv og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation www.sundhedsmotivation.dk Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor ved Københavns Universitet. I tillæg er Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling. Henning Langberg har publiceret mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler

Klinisk psykolog Anette Skriver, Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter
Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger.
Herudover er særlige interesseområder: Livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom og livsstilsforandringer.
Oprindeligt uddannet lærer med linjefag i bl.a. idræt.
Har planlagt og deltaget i mange sundhedsprojekter vedr. livsstil og livstilsforandringer, har i den anledning lavet dialogmateriale om Vaner, bestående af "Vaner - livsstil i børnehøjde", bog til småbørnsforældre og "Selma og Pelle", børnebog til småbørn.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.
www.anetteskriver.dk.

Kursusledelse


 

Praktiserende læge Mette Breum, Hørsholm

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail
Mangeårig erfaring i kursusledelse og undervisning af praktiserende læger i Lægeforeningen, LUF og i specialeuddannelsen på Københavns Universitet. Er i LUF aktuelt desuden kursusleder på kurserne "Kvinden - i teori og praksis", "Manden - i teori og praksis", ”Børn og unge og den svære pædiatri” og "Krop og psyke i bevægelse". Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".