Anmeldelser fra kurset Kræft i almen praksis

2020

Dette kursus har givet mig en grundig og spændende opdatering på moderne kræftdiagnostik og -behandling og en forståelse af, hvordan vi optimerer samarbejdet behandlingsparterne imellem.God blanding af fakta om de hyppigst forekommende kræftsygdomme, praktiske forholdsregler ved palliation og gode eksistentielle overvejelser om, hvordan vi alle omkring patienten kan bidrage konstruktivt til, at patienten kan opnå et værdigt liv i de palliative faser, når den tid kommer. Dertil spændende introduktion til hvilke behandlingsmuligheder, der er under udvikling.Det var et yderst velorganiseret kursus, inspirerende undervisere og kurset foregik i fine rammer.Kan varmt anbefales.Lisbeth BossPraktiserende læge, Bornholm

2019 - Tenerife

Min motivation for at tilmelde mig dette kursus var dels stigende antal cancer patienter, dels mange nye behandlinger med dertil hørende bivirkninger, som jeg havde brug for viden om.Rammerne var godt 30 videbegærlige kolleger, 4 entusiastiske undervisere og 2 rutinerede kursusledere på et dejligt velfungerende hotel Atlantico.Indholdet er dels en update på epidemiologien, dels gennemgang af alle de større cancersygdomme med diagnostik, behandling og komplikationer. Derudover er der flere lektioner med paliation og sjælesorg og de mellem-menneskelige reaktioner på alvorlig sygdom.Epidemiologien og historien om kræftbehandlingen står overlæge Hans Henrik Storm for med et rutineret overblik. Den moderne kræftbehandling og også et indlæg om molekylærbiologien står oerlæge i onkologi på RH Ulrik Lassen for. Der formidles en masse viden med stor forståelse for hvad der er vigtigt i vores speciale.Paliationen er lagt i hænderne på almenmedicineren Thomas Gorlen, som er medforfatter på DSAM s vejledning, så også her højt niveau og praksisnært.Endelig havde jeg forventet en psykolog til den psykologiske side af kræftsygdomme og behandlingernes belastninger. I stedet fik vi glæde af hospitalspræst Lotte Blicher Mørk som gav nogle spændende vinkler på mange af vores diskussioner og nogle konkrete samtaleideer.Kursusformen veksler mellem katedral undervisning og casebaseret gruppearbejde, som i høj grad bliver erfaringsudveksling med gode kolleger. Kursuslederne var gode, til at vi fik holdt pauser, og der var passende arbejdsmiljø i kursuslokalet luft- og lysmæssigt.Mit udbytte blev bl.a. dels lidt ændret holdning til at være hurtigere ude med flere CT-scanninger i thorax og abdomen og ikke forlade sig for meget på røg thorax, dels konkrete fif til medicinering. Herunder at man kunne bruge Ritalin til trætte cancerpatienter, og at stærke B-vitaminer også hjælper på kemofremkaldte neuropatier.Derudover vil jeg i terminalforløbene forsøge med kontakter til lokale præster i det omfang patienterne har lyst til det. Hospitalspræst Lotte Blicher var her en øjenåbner som en ressource i de svære forløb for patienter og pårørende. Et helt andet højdepunkt for mig var da Ulrik Lassen på 4.dagen gav en forelæsning i tumorbiologi og fremtidens cancerdiagnostik og -behandling.Kunne noget være disponeret endnu bedre? Enkelte kolleger havde foretrukket lidt mere gruppearbejde, jeg har selv svært ved at se, hvad vi så skulle have udeladt!Konkl: Meget relevant kursus for både erfarne og, som jeg som jeg hørte det, også relevant for unge kolleger. Godt tilrettelagt og drevet af entusiastiske undervisere og ditto kursusledere.Tue Flindt Müller, speciallæge i almen medicin på 28. år.

2019

Jeg var afsted på kurset Kræft i almen praksis på Tenerife uge 3, 2019. En uge med inspiration og solskin midt i januars mørke.Det var et godt kursus, inspirerende og praksisrelevant. Der var nogle virkelig dygtige undervisere, som spillede fint sammen. Ulrik Lassen gennemgik onkologien, de nyeste behandlinger og prognoser, og der er bestemt sket meget på det område, siden jeg blev læge, nogle sygdomme har fået markant bedre prognose. Noget, jeg kunne tage med hjem, så de andre i praksis også blev opdateret. Thomas Gorlèn, praktiserende læge med solid erfaring i palliation, underviste i palliation i praksis, med gode fif og meningsudvekslinger, lige klar til brug hjemme i klinikken. Overlæge Hans Henrik Storm fra Kræftens Bekæmpelse formåede at gøre statistik og epidemiologi spændende og levende, hvilket vel må siges at være en præstation i sig selv. De tidligere år har der været en psykolog med, men i år blev vi i stedet undervist af Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet, og hendes indlæg var levende, berigende og utroligt nærværende, med mange historier fra hendes møder med svært syge og døende patienter konfronteret med uretfærdighed, kaos, lidelse og svære tab. Mit indtryk er, at det berørte de fleste af kursisterne dybt. Kursuslederne var knivskarpe til at sørge for tidsplan, pauser og alt det praktiske.Vi blev et godt hold, der blev rystet fint sammen, både kursister, undervisere og kursusledelse, med socialt samvær om aftenen.Det var bestemt et anbefalelsesværdigt kursus, både indholdsmæssigt og formsmæssigt.Mvh. Anette Skadborg

2018

Hvis du vil vide, hvad der sker med din patient, når du henviser i en kræftpakke - så er dette kurset for dig. Der sker meget nyt indenfor kræftbehandling - den skræddersyes i højere grad til den enkelte patient, og immunterapi spiller en stigende rolle. Så hvis du undrer dig over, hvorfor din patient starter med kemoterapi før operation - og ikke ved, hvad det er for et middel, din patient behandles med - så får du forklaringen på dette kursus.Kurset har været afholdt i mange år - denne gang med såvel ny kursusledelse som nye undervisere. Selvom det blev afholdt i nyt regi - så er det et yderst veltilrettelagt og velgennemarbejdet kursus. Både undervisere og kursusledere er engagerede undervisere og medvirkede til, at det også rent socialt er et godt kursus at være med på.Det er samtidig et videnstungt kursus. Alle de store kræftformer gennemgås mht. epidemiologi, udredningsprogram og nyeste onkologiske behandlingsmuligheder - og der er rig tid til gruppearbejde og diskussioner. Den nye palliationsvejledning bruges som basis for undervisningen i palliation, således at man kan tage hjem fra kurset og føle sig rustet til at hjælpe sine patienter.De psykologiske aspekter af alvorlig sygdom gennemgås, og som kursist får man fif til gode fraser/måder at arbejde terapeutisk med alvorlig syge patienter.Kurset afsluttes med links og værktøjskasse til terminal forløb.Det samlede udbytte af kurset er højt; Kurset afholdes på La Gomera - og ja det tager tid at komme dertil - men det er et skønt sted og værd at rejse efter.Anne-Mette NorgreenLægehuset Hedehusene