Resiliens opfølgningskursus (aflyst)
Nu udbydes Resiliens 2
På kurset får du mere viden om de teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne, og du vil blive
trænet i brugen af dem i forhold til dig selv og dine patienterne - herunder teori og træning. Du 
kommer til at arbejde med relevante øvelser, som vedrører afbalancering af den indre dommer, 
træning af opmærksomhedsmusklen, individuelt relations arbejde, handle og spillerum, samt 
forankring i netværk. 

Kursets formål og indhold
For dig der har været på kursus i Resiliens tidligere og har lyst til at genopfriske din viden og lære 
endnu mere. 

Evnen til at handle ud fra indre styrke
Hvad nytter vores velstand, hvis vi mister vores sundhed, livslykke og menneskelige væren?

Den udlevede individualisme, omskifteligheden samt arbejds- og fritidslivets større kompleksitet og 
nye former for oplevede krav, og opløsninger af menneskelige fællesskaber resulterer i et 
højhastighedssamfund, der skaber et langt højere stressniveau end tidligere. 

Dette nødvendiggør, at du kan administrere din hverdag og handle med en indre styrke. 
På Resiliens 2 vil vi arbejde med netop disse to kompetencer.

Baggrund, formål og indhold
Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, 
vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. 
Men også om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. 
Udfordringer er der nok af - stigende arbejdspres, opgaveglidning samt øgede forventninger fra 
patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere om effektivitet og handlekraft. Din evne til 
resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters. 

Som på Resiliens 1 vil kurset være et aktivt øve-og træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver 
øvelserne for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for dem selv, og som derved kan
formidles videre til patienterne. 

På kurset arbejdes der således både personligt og praktisk, og du vil komme til at indgå konstruktivt 
i dine medkursisters arbejde.  

Der vægtes tid til egen refleksion og fordybelse under hele kurset.

Målgruppe 
18 praktiserende læger

Kursussted
Fyn, Gl. Avernæs

Kursustidspunkt
Den 12. - 14. oktober 2022

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 2,5 dags selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2022-0426
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Kursusafgift
Kr. 15.500 

Tilmelding 
Kurset er aflyst

Underviser

Konsulent Helene Havsteen
MA, Coaching & Consulting EGS, Schweiz. Certificeret i jungiansk typeindeks fra Center for Ledelse. Er veluddannet 
indenfor coaching og teoretiske baggrunde for coaching samt mindfulness og resiliens. 
Helene har undervist i dette i flere år. Hun er praktiserende konsulent og rådgiver af virksomheder indenfor 
trivselsproblematikker, ledelse, organisation og kommunikation. Er endvidere supervisor for læger 
og underviser på hoveduddannelsen gennem 7 år. Er dygtig indenfor samtale, kommunikation og kontakt, både 
individuelt og i grupper.

Kursusledelse
Praktiserende læge, Gitta Trier, lSpeciallæge i almen medicin siden 2002. 
Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. 
Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Den gamle patient", "Den ældre patient" og "Neurologi i almen praksis". 
Bestyrelsesmedlem i LUF.

Praktiserende læge Andreas Højring, Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser 
i medicinsk historie, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, den ældre patient mm.
Medlem af LUF's bestyrelse.