Referat af generalforsamling, 3. maj 2022, kl. 19.00
Afholdt på foreningens hjemadresse, Solsortvej 87, 2000 Frederiksberg
 
1. Valg af dirigent
Andreas Højring
 
2. Valg af referent
Gitta Trier
 
3. Formandens beretning
Oplæses - vedlægges referatet
 
4. Årsregnskabet
Godkendt
 
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag
 
6. Valg af bestyrelse
Per Høeg fortsætter som formand
Andreas Højring fortsætter som næstformand
Trine Bagger fortsætter som menigt medlem
Gitta Trier fortsætter som kasser
 
7. Eventuelt
Intet

 

Formandens beretning for 2021
 
Foreningens aktiviteter
2021 blev ”corona-år 2”, og med glæde kan vi konstatere at LUF klarede sig væsentlig bedre end i corona-år 1.   Faktisk dobbelt så godt, - med 20 gennemførte kurser (10 kurser i 2020), 1200 gennemførte kursist-dage (650 dage i 2020) og 6 aflyste kurser (12 aflyste i 2020).
 
Økonomi
Foreningens øgede aktiviteter kan selvfølgelig også ses i regnskabet hvor vi for 2021 får et pænt overskud som kan og vil blive brugt på videreudvikling af LUF’s kursusvirksomhed.
 
Bestyrelse
Der er blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder, både virtuelle og fysiske, i 2021.
Bestyrelsen har bestået af Trine Bagger (bestyrelsesmedlem), Gitta Trier (kasserer), Andreas Højring (næstformand) og Per Høeg (formand).  Der er blevet diskuteret en udvidelse af bestyrelsen, men blandt andet på grund af coronaen og den usikkerhed den har medbragt, er der ikke arbejdet videre med dette endnu.
 
Sekretariat
Vores kyndige kursussekretær Pernille Valentin Sommer har stået for sekretariatet og den daglige drift på en god og betryggende måde.  Pernille er selvfølgelig også tilstede til bestyrelsesmøder hvor hun informerer bestyrelsen om aktiviteten i sekretariatet.
 
Annoncering
Der er blevet sendt regelmæssige Bulk-mail ud til foreningens medlemmer. Det virker som dette er en god måde at reklamere for vores kurser.  Vi har annonceret i Dagens Medicin en gang.
Vi har fået oprettet et samarbejde med Best Practice/ MedELearn, hvor vi får en helsides annonce i deres magasin som udkommer 2-3 gange årligt og de til gengæld får annoncering for deres E-kurser i vores Bulk-mail.
 
2022
Formanden er fortrøstningsfuld for LUF’s fremtid.  Corona er over og der virker til at være godt potentiale i vores nuværende kursusudbud og der er nye spændende kurser på vej.
 
Per Høeg, formand
Frederiksberg 3. maj 2022