Beslutningsreferat
Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2022, kl. 17.00 – 19.00
 
Til stede: Per, Andreas, Trine, Gitta og Pernille
 
1.    Godkendelse af seneste referat
 Godkendt
2.    Sekretariatet
· LUF´s, sekretær, Pernille har sidste arbejdsdag 30/11 2022, da hun har ønsket andet arbejde.
  Bestyrelsen er i gang med at finde ny medarbejder.
· Revisorskift
         Det går fremad med at få alle de praktiske forhold til at fungere.
      · Øvrige praktiske forhold i sekretariatet blev diskuteret
3.    Kurser status
· Afholdte kurser incl. regnskaber gennemgås og evalueres.
· Tilmeldinger til fremtidige kurser blev gennemgået.
4.    Kursusleder dag 24/11 2022, status
D               Detaljer blev gennemgået
5.    Annoncering
       Blev diskuteret
6.    Bulkmail
       Udsendes fredag 28. oktober
7.   Eventuelt
      Vi besluttede, at vi - som udgangspunkt - ikke ønsker pensionerede undervisere
8.   Næste møde
      24/11 kl. 16 før Medicinsk Museion. AH er kontaktperson under arrangementet.