Kardiologi, kost og fysisk aktivitet

 

Kardiologi, kost og fysisk aktivitet

Baggrund
Hvordan giver vi vores hjertepatienter den bedste behandling?
Mange af vores patienter i almen praksis har en hjertekarsygdom. Det kan være alt fra mild hypertension til iskæmisk hjertesygdom eller svært hjertesvigt. Hvad siger de nyeste guidelines? Hvordan vejleder vi bedst vores patienter i non-farmakologiske behandlingstiltag? Hvad virker og hvad virker ikke? Og hvorfor gør patienterne ikke altid som vi siger?

Kursets formål
At opdatere praksislæger i diagnosticering og behandling af kardiologiske tilstande – både non-farmakologisk og farmakologisk. Vi gennemgår både de fysiske og psykiske aspekter af at være hjertepatient.

Kursets indhold og form
På kurset kommer vi hele vejen rundt om praksisrelevant kardiologi og gennemgår myter om kost og motion. Hvad virker? Og hvordan kan vi formidle det til vores patienter?

Emnerne, der gennemgås, vil være:
- Hypertension: medicinsk behandling og non-farmakologiske tiltag.
- Hyperkolesterolæmi: Hvem skal behandles og hvordan? Kan man spise sig til et lavere kolesteroltal?
- Hjertesvigt: Typer af hjertesvigt, udredning, behandling og hjerterehabilitering.
- Hvordan er det at leve med en kronisk sygdom?
- Atrieflimmer og andre arytmier: behandling og udredning
- Iskæmisk hjertesygdom: Symptomer, udredning og behandling.
- Hjertet og sport
- Akutte kardiologiske tilstande
- Klapsygdomme
- Endokardit, peri-/myocardit

Undervisningen vil primært være katedral undervisning med rig mulighed for spørgsmål og diskussion. Der vil også være case-baseret undervisning og flere praktiske øvelser.

Kursussted
Playitas, Fuenteventura, De Kanariske Øer (alternativt Danmark afhængigt af coronasituationen).

Kursustidspunkt
Den 7. - 15. oktober  2021, Fuerteventura

Kursusgodkendelse
Godkendt som 5 dages selvvalgt efteruddannelse.
Der kan søges refusion på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Pris
Kursus: Ca. kr. 24.500 omfattende kursusafgift, pauseforplejning, velkomst- og afslutningsmiddag, erhvervsrejsesygeforsikring og afbestillingsforsikring for kursusafgift.
Rejse/Playitas: Ca. kr. 9.000 omfattende rejse og ophold med kvartpension og afbestillingsforsikring for rejse og ophold.
Depositum: kr. 2.700.

DK-kursus - kursussted ikke endeligt afklaret
Kursusafgift: Ca. 24.000 (internatkursus)

Tilmelding
Venteliste - Klik her for opskrivning til venteliste

 

Undervisere


 

Lars Juel, Kardiolog, Region Sjælland, idrætslæge for Danmarks Cykle Union.

 

 

Arne Astrup, professor, dr.med.  Tidl. leder af Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Forsker i sammenhæng mellem kost og diabetes og hjertekarsygdom. Aktuelt ansat i Novo Nordisk Fonden til etablering af Center For Sund Vægt.

 

Klinisk psykolog, Anette Skriver Århus samt Ebeltoft Sundhedscenter

Privat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger. Har i den sammenhæng arbejdet med særlige udfordringer i forhold til kvinder og sygdom.
Herudover er særlige interesseområder: Tværfaglig behandling, livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer.


www.anetteskriver.dk

Henning Langberg human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). Henning Langberg var med til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor forskningsgruppe omkring senevæv og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation www.sundhedsmotivation.dk Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor ved Københavns Universitet. I tillæg er Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling. Henning Langberg har publiceret mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler

Kursusledelse


Speciallæge i almen medicin Nadia Østerlund Schmidt
Praktiserende læge i Værløse siden 2017. Klyngeformand og plejehjemslæge.

Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, e-mail.

Mangeårig erfaring i kursusledelse og undervisning af praktiserende læger i Lægeforeningen, LUF og i specialeuddannelsen på Københavns Universitet. Er i LUF aktuelt desuden kursusleder på kurserne "Kvinden - i teori og praksis", "Manden - i teori og praksis", ”Børn og unge og den svære pædiatri” og "Krop og psyke i bevægelse". Har udgivet "Motionsmanualen", "Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".