Kurset er desværre aflyst

Hverdagspsykiatri i almen praksis

Baggrund: Psykiatri i almen praksis er ofte "psykiatria minor" med et sammensurium af depression, angst, personlighedsforstyrrelser, selvskade, kriser/tilpasningsreaktioner og misbrug. Den praktiserende læge præsenteres for brogede symptomer og der er meget somatik i psykiatrien og omvendt. Praktiserende læger forventes at kunne håndtere mange af disse patienter og for lægen er det vigtigt at kunne genkende patientens psykiske sårbarhed. Der er tiltagende fokus på behandlingen af denne patientgruppe og det er lægens viden, der afgør om patienterne får korrekt diagnose og behandling.

PLO og Danske Regioner har udpeget 'hverdagspsykiatri' som indsatsområde under den systematiske efteruddannelse med 2 kursusdage.

Formål: Kursets formål er at styrke deltagernes evner til at genkende og håndtere patienter med psykiske problemer i almen praksis, opdatere og øge den praktiserende læges viden om diagnostik og behandling indenfor dagligdags psykiatri.

Indhold: Kurset vil beskæftige sig med: Personlighed og sårbarhed, personlighedsforstyrrelser, angsttilstande, stress, tristhed, sorg, krise og depression. Samarbejde med kommuner, regioner og psykiatriske afdelinger vil blive behandlet og endelig vil der blive lagt vægt på opdatering af den medikamentelle behandling i psykiatrien.Kursister kan forvente at blive bedre i stand til at anvende psykometriske tests, og vurdere selvmordsrisiko, ordinere farmakologisk behandling og være bedre rustet i samarbejdet med andre partnere i sundhedsvæsenet. Efter kurset har man større mulighed for at lave forløbsplanlægning for særligt sårbare patienter.

Undervisningsmetoder: Undervisningen baseres på katedrale indlæg kombineret med deltagernes aktive medvirken med diskussion i plenum eller ved gruppearbejde.

Kursussted: Frederiksdal Hotel - se hotel HER

Kursustidspunkt: 12.-13. oktober 2023

Kursusgodkendelse: Kurset er godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummer 2022-0496. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Kursusafgift: 7.100 kr. - Overnatning kan aftales med kursussted. Kursusprisen omfatter kursusafgift, 2-dagskursus med frokost og pauseforplejning samt afbestillingsforsikring.

Tilmelding: Tilmeldingsfrist den 14. september 2023 Klik her for tilmelding

Målgruppe: Kurset er planlagt for 24 praktiserende læger

Undervisere: Sofie Bugge, mindfulnessinstruktør, jordemoder

Thomas Borgen Uhre, speciallæge i psykiatri og almen medicin. Specialist og supervisor i kognitiv terapi. Kognitiv Center København, Gammel Mønt 12, 1117 København K

Kursusleder:

Marie-Louise Oxhøj, alment praktiserende læge, Holte