Hverdagspsykiatri i almen praksis 
Baggrund
Psykiatri i almen praksis er ofte "psykiatria minor" med et sammensurium af depression, angst, personlighedsforstyrrelser, 
selvskade, kriser/tilpasningsreaktioner og misbrug. Den praktiserende læge præsenteres for brogede symptomer og der 
er meget somatik i psykiatrien og omvendt. Praktiserende læger forventes at kunne håndtere mange af disse patienter 
og for lægen er det vigtigt at kunne genkende patientens psykiske sårbarhed. Der er tiltagende fokus på behandlingen 
af denne patientgruppe og det er lægens viden, der afgør om patienterne får korrekt diagnose og behandling.
PLO og Danske Regioner har udpeget 'hverdagspsykiatri' som indsatsområde under den systematiske efteruddannelse 
med 2 kursusdage.

Formål
Kursets formål er at styrke deltagernes evner til at genkende og håndtere patienter med psykiske problemer i almen 
praksis, opdatere og øge den praktiserende læges viden om diagnostik og behandling indenfor dagligdags psykiatri.

Indhold
Kurset vil beskæftige sig med: Personlighed og sårbarhed, personlighedsforstyrrelser, angsttilstande, stress, tristhed, 
sorg, krise og depression. Samarbejde med kommuner, regioner og psykiatrisk afdelinger vil blive behandlet og endelig vil 
der blive lagt vægt på opdatering af den medikamentelle behandling i psykiatrien.Kursister kan forvente at blive bedre i 
stand til at anvende psykometriske tests, og vurdere selvmordsrisiko, ordinere farmakologisk behandling og være bedre 
rustet i samarbejdet med andre partnere i sundhedsvæsenet. Efter kurset har man større mulighed for at lave 
forløbsplanlægning for særligt sårbare patienter.

Undervisningsmetoder.
Undervisningen baseres på katedrale indlæg kombineret med deltagernes aktive medvirken med diskussion i plenum eller 
ved gruppearbejde.
Kursussted
Frederiksdal Hotel - se hotel HER

Kursustidspunkt
6. - 7. oktober 2022

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse med aktivitetsnummer 2022-0496
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Kursusafgift 
7.100 kr. - Overnatning kan aftales med kursussted.
Kursusprisen omfatter kursusafgift, 2-dagskursus med frokost og pauseforplejning samt afbestillingsforsikring.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 1. september 2022 - tilmelding straks
Klik her for tilmelding
 
Målgruppe
Kurset er planlagt for 24 praktiserende læger
Undervisere
Sofie Bugge, mindfulnessinstruktør, jordemoder
Thomas Borgen Uhre, speciallæge i psykiatri og almen medicin. Specialist og supervisor i kognitiv terapi. 
Kognitiv Center København, Gammel Mønt 12, 1117 København K
Kursusleder
Marie-Louise Oxhøj, alment praktiserende læge, Holte